banner

Töörühm toetab hariduskohustust alates viiendast eluaastast

Alushariduse seaduse eelnõu välja töötavas töörühmas on enim toetust leidnud ettepanek, et alushariduses osalemine oleks kohustuslik viie- kuni seitsmeaastastele, kuid lasteias käia võiks nii osalise kui täisajaga ning võimaldataks ka koduõpet.

 

“Enim toetust leidis ettepanek, et viie- kuni seitsmeaastastele lastele kehtestatakse kohustus osaleda alushariduses. Lapsevanematele jääb sel juhul alles võimalus lapse koduõppeks ja vastavalt lapsevanema vajadustest võib olla lasteaias käimine kas osa- või täisajaline. Kodustele lastele võimaldatakse nõustamine piirkonna lasteaias,” selgitas ta.

Alliaks.: www.err.ee

Kommentaarid

kommentaari

Seotud märksõnad
Sulle võivad ka meeldida need ...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com