Analüüs: tuhandete pandeemias koondatute töötushüvitised on lõppemas. Mis saab edas?

Mõttekoja Praxis analüüsi järgi on tuhandetel pandeemia tõttu töö kaotanutel töötushüvitised lõppenud või lõppemas ning lähikuudel lisandub igakuiselt tuhandeid inimesi, kellel puudub igasugune sissetulek. Eesti on Praxise hinnangul COVID-19 kriisi ajal keskendunud tööhõive säilitamisele ning töötuse kasvu ennetamisele. Selleks on hüvitatud palgakulusid tingimusel, et nii hüvitise saamise ajal kui ka sellele järgnevatel kuudel töötajaid ei […]Loe edasi .

Eesti toetab poole miljoni euroga Ukrainat.

Eesti toetab poole miljoni euroga arengu- ja humanitaarabi projekte Ukrainas Eesti eraldab Ukraina sisepõgenike ja konfliktis kannatanute olukorra leevendamiseks pool miljonit eurot. Eesti toetab MTÜ Mondo digipädevuste programmi laiendamist Ukraina kriisipiirkonna koolidele ning psühhosotsiaalse toe pakkumist Luganski oblasti kriisiohvritele. Projekti eesmärk on leevendada kriisipiirkonna koolide hariduslikku mahajäämust ning aidata vähendada Ukraina sisepõgenike ja Luganski oblasti […]Loe edasi .

Ajateenijal kellel on 2 last, hakkab riik neile maksma 1800

Kaitseministeerium eeldab, et juulikuust kolmekordistuv lapsetoetus ei too kaasa noorte lapsevanemate suurt tungi ajateenistusse.     Tänavu veebruari lõpus otsustas Kaja Kallase valitsus tõsta kaitseväe ajateenijate lastele ettenähtud toetust kolmekordseks. Praegu kehtiv toetuse suurus on 300 eurot lapse pealt kuus, aga 1. juulist alates kasvab see 900 euroni kuus. See on ümardatult kolmekordne elatismiinimum.   […]Loe edasi .

Eesti toetab 2 miljoni euroga arengukoostöö projekteeritud Gruusias, Ukrainas, Moldovas

  Välisministeerium kuulutas eile, 23. märtsil välja avatud taotlusvooru, et rahastada arengukoostöö projekteeritud neljas idapartnerluse sihtriigis.       Ukraina arengukoostöö projektide eesmärk on valitsuse valitsuse toetatav toetus, sealhulgas nii korruptsioonivastane võitlus kui ka turvaline IKT-lahenduste arendamine kui sõltumatu avalik-õiguslik ja elektrooniline meedia tugevdamine. Samuti on Ida-Ukraina toetatud seotud naistele ja sisepõgenikele mõeldud projektidele mõeldud […]Loe edasi .

Riik toetab rahvusvahelist reisilaevandust selle aasta igas kvartalis üle 1,9

Selleks aastaks on rahvusvahelise reisilaevanduse toetuste eelarve 7,7 miljonit eurot, millest igas kvartalis makstavate toetuste eelarve on võrdselt 1 925 000 eurot   Transpordiamet ootab käesoleva aasta esimese kvartali osas taotlusi alates 10. aprillist aadressile estonianflag@transpordiamet.ee. Samale meiliaadressile tuleb esitada ka toetust taotleva ettevõtte majandusaasta aruanne (võib olla auditeerimata), kui taotleja majandusaasta on lõppenud III või […]Loe edasi .

Eesti saab ELi solidaarsusfondist ligi 3,6 miljonit eurot pandeemiaga võitlemiseks

    Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku toetada Eli solidaarsusfondi st ligikaudu 530 miljoni EUROGA 17 liikmesriigi ja Kolme liitumisläbirääkimisi pidava Riigi (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Rumeenia , Tšehhi, Ungari ning Albaania, Montenegro ja Serbia) jõupingutusi võitluses koroonaviirusega. Eesti saab sellest summast 3,6 miljonit eurot. […]Loe edasi .

Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangutest enim mõjutatud ettevõtete toetamise

Valitsus kinnitas erakorralisel istungil „Tööhõiveprogrammi 2021-2023“ muutmise, mis on vastavalt Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekule piiratud piirangutest enim kahju saanud ettevõtetele märtsi töötasu. Varasemal kabinetinõupidamisel leidsid toetust ka kompensatsioonide haridus- ja teadusministeeriumi ning kultuuriministeeriumi haldusala ettevõtjatele.     Peaminister Kaja Kallase vastavalt COVID-19 epideemia olukorrale ülimalt olulisele piirangu piiramisele ja inimeste igapäevase hakkamasaamise vahel. „Tänane otsus […]Loe edasi .

Kirikud küsivad riigilt raha

Suuremate kristlike kirikute juhid tahavad, et valitsus lisaks nad piirangutest tulenevate majanduslike kahjude eest toetusmeetmete saajate hulka, lisaks täiendavat toetust siseministeeriumilt. Peapiiskop Urmas Viilma sõnul soovitakse ka regulaarseid kohtumisi Kristian Jaani ja teadusnõukoja liikmetega.   Uute piirangute järgi ei ole 28. märtsini lubatud korraldada avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi, välitingimustes on lubatud teenistused, milles osaleb kuni kümme inimest. […]Loe edasi .

Põllumajandussektori erakorralise toetuse tingimused said paika

    Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas teisipäeval põllumajandussektori erakorralise toetuse tingimused ja suunise Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) lisavahendite eraldamiseks. Erakorraliseks toetuseks kavandatud kokku 15,8 miljonit eurot.   „Allkirja sai ministri määrus, millega kehtestatakse põllumajandussektori erakorralise toetamise tingimused ning samuti suunis Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogule omavahenditest 3,8 miljoni euro eraldamiseks toetuse maksmiseks. Tegemist on olulise sammuga […]Loe edasi .

Läti maksab peredele iga lapse kohta 500 eurot

Läti valitsus otsustas reedel eraldada 182,08 miljonit eurot perede toetamiseks 500 euroga lapse kohta. Kriisitoetust antakse märtsis ühtekokku 364 097 lapse eest. Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja automaatselt, ilma et pered peaks seda eraldi taotlema.   Toetust makstakse isikutele, kel on õigus lapsehooldustoetusele, mida makstakse kuni üheaastaste laste eest, isikutele, kellel on õigus riiklikule lapsetoetusele või […]Loe edasi .