Seaduseelnõu keelab lapsele Osakonnajuhataja või Doktor nimeks panna

 Seaduseelnõu keelab lapsele Osakonnajuhataja või Doktor nimeks panna

Nimeseaduse eelnõu kohaselt ei tohi lapsele nimeks panna teenistusnime nagu Osakonnajuhataja või Doktor, samuti ei tohi tüdrukule nimeks anda poisinime ja vastupidi. Võõrkeelsete nimede andmise puhul peab lähtuma sellest, et päritolumaal oleks tegemist inimese, mitte loomanimega.

Seaduseelnõus on kirjas, et eesnimi peab keeleliselt ja ka tähenduselt sobima inimese sooga, aga see ei tohi olla teenistusnimi ega koos perekonnanimega üldtuntud autori nimi. Näiteks ei saa eesnimeks panna Kindral, Osakonnajuhataja, Minister või Doktor. Lisaks ei lubata panna lapsele nime, mille korral oleks nii ees- kui perekonnanimi sama, näiteks Siim Siim või Anni Anni.

“Kui lubada panna nii eesnimeks kui ka perekonnanimeks üks ja sama nimi, tekitaks see kindlasti küsimusi ja inimene peaks kogu aeg oma nime selgitama,” põhjendatakse eelnõus.

Mõjuva põhjuseta ei või panna lapsele tema soole mittevastavat eesnime. Seletuskirjas öeldakse, et mõnes riigis on soost sõltumatud eesnimed küll lubatud, kuid siis peab inimene rohkem selgitusi jagama, kuna eesnimi ei anna aimu, kas tegu on mehe või naisega.

Loe edasi.ERR

Foto. Filip Mroz@mroz

Seotud teemad