Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Tähtkujud ja sodiaagimärgid

Kaksteist tähtkuju ja sodiaagimärki tähistavad iseloomujooni ja tunnuseid, mis osutuvad sellele, kuidas energia meie eludes toimib. Iga märki saab väljendada nii positiivsel kui negatiivsel viisil. Päikesemärk on tähtsaim tegur horoskoobi tõlgendamisel, näidates, kuidas inimene kasutab talle antud energiat ja loomisjõudu oma isiksuse arendamiseks. Milline on mees ja naine, kuidas nad läbi saavad, kuidas on suhete ja armastusega? Ülevaade rahast, karjäärist ja tööst. Tähtkujude iseloomustus annab hea ülevaate sodiaagimärgi tugevustest ja nõrkustest. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi. Millised on parimad sobivused? Eesti tuntud inimeste sodiaagid. Loomulikult ei puudu ka õnnenumbrid. Kliki sobival ikoonil:


Iga sodiaagimärk esindab ainulaadseid positiivseid, samas ka negatiivseid jooni inimese käitumises. Horoskoop sisaldab kõiki neid märke. Nende mõju inimese elu erinevatele perioodidele avaldub planeetide asukoha kaudu märkides ja majades ning läbi nende omavaheliste suhete ehk aspektide. Mõistke, mis on teie ja teiste inimeste edu saladuseks. Parandage läbisaamist perekonna, sõprade ja töökaaslastega. Leidke endale õige elukaaslane.

Tähtkujude kuupäevad ja ajad

Erinevate päikesemärkide ligikaudsed piirkuupäevad (algus kuni lõpp) ja elemendid:

Tähtkuju Kuupäevad Element
Jäär Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 21. märts – 20. aprill tuli
Sõnn Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 21. aprill – 21. mai maa
Kaksikud Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 22. mai – 21. juuni õhk
Vähk Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 22. juuni – 23. juuli vesi
Lõvi Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 24. juuli – 23. august tuli
Neitsi Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 23. august – 22. september maa
Kaalud Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 23. september – 23. oktoober õhk
Skorpion Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 24. oktoober – 22. november vesi
Ambur Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 23. november – 21. detsember tuli
Kaljukits Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 22. detsember – 20. jaanuar maa
Veevalaja Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 21. jaanuar – 19. veebruar õhk
Kalad Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe. 20. veebruar – 20. märts vesi

Päike on kas ühes või teises märgis. Kahes märgis korraga ta olla ei saa. Kahte märki eraldavat piiri nimetatakse märgi alguspunktiks. Nende inimeste puhul, kes on sündinud märkide piiril või selle lähedal, tuleb horoskoop matemaatiliselt välja arvutada, et leida päikesemärki. Et arvutus oleks ülitäpne, tuleb teada sünnikuud, -päeva ja -aastat. Lisaks veel kellaaega ja sünnikoha geograafilisi koordinaate. Liigaastate, ajavööndite ja muude tegurite tõttu varieerub päev, mil Päike aasta-aastalt siseneb sodiaagimärki. Tähtkujude ajad võivad muutuda.


 

Elemendid ehk stiihiad

Sodiaagi geomeetrilise asetuse järgi on märgid jagatud veel kahte põhilisse süsteemi. Need on stiihiate kolmnurgad, mis käsitlevad temperamendi kalduvusi, ja dünaamika ristid, mis puudutavad üldisi tegutsemislaade. On neli stiihiat, üks iga elemendi – maa, tule, õhu või vee kohta. Ning igaüks neist sisaldab kolme tähemärgi. Stiihiad: Tuli, Maa, Õhk ja Vesi.

Tuli

Jäär, Lõvi ja Ambur kuuluvad tule kolmurka. Nende märkide ülekaaluka mõju all sündinud inimesed püüavad ühel või teisel moel etendada juhirolli. Jääras ilmneb see püüdlus kui vankumatus järjest uutes jõupingutustes. Lõvid omavad võimet etendada keskset dramaatilist isikut, kelle ümber koondub kogu organisatsioon või inimeste hulk. Amburitel on võime tegutseda vaimse, filosoofia, seadusandluse või kõrghariduse vallas. Nad tegelevad ideedega, millele on rajatud inimühiskond.

Maa

Maamärkidega – Sõnni, Neitsi ja Kaljukitsega kaasnev eeskätt praktilisus. Need märgid viitavad oskusele materiaalsete ja rahaliste ressursside kasutamisel, et teha võimalikuks teiste inimelu funktsioone. Alati osutuvad nad praktilisele meelele. Sõnni asjalikkus väljendub raha ja teiste materiaalsete väärtuste kogumise ja korraldamise võimes. Neitsis ilmneb praktikalisus kui intelligentsus pluss tööoskused. Neitsi on soetud ka meie kõige väärtuslikuma materiaalse omandi – füüsilise keha korrashoiuga. Kaljukitsel on praktiline omadus organiseerida ja majandada suuri ärilisi ettevõtmisi, võime kõrgel tasemel struktureerida ja organiseerida ärisuhteid.

Õhk

Õhuelement ehk õhukolmnurk koosneb Kaksikute, Kaalude ja Veevalaja märkidest, millel on tegemist inimeste vaimse potentsiaaliga, sisaldades endas inimestevahelist suhtlemist ning ühiskonnasuhteid. Õhumärgid esindavad ühes või teises vormis tugevaid vaimseid ja intellektuaalseid omadusi. Kui teie horoskoobis domineerivad õhumärgid, näitate te üles seltskondlikkust ja vaimsust. Kaksikutes ilmutab intellektuaalsus ennast kui võime omandada, kasutad ja edasi anda faktilist informatsiooni, mille taasesitamisel tuleb sageli ette teatavat originaalsust. Kaaludes avalduvad need omadused võimena võrdlusi tehes kaalutleda. Kaalude tugev ühiskonnateadlikkus osutab looduse poolt antud võimetele psühholoogias ja selle piirteadustest. Veevalajas väljendub vaimsus maailma põhitõdede intuitiivse mõistmisena, vajadusena hoolitseda inimkonna üldise heaolu eest.


Vesi

Veemärgid on Vähk, Skorpion ja Kalad. Tegeldes emotsioonide sfääriga, puudutavad nad tundlikkust, intuitsiooni ning elu sügavamaid psüühilisi tagamaid. Taoline emotsionaalsus tuleb Vähi puhul esile kodu ja perekonnaga seotud tugevates tunnetest. Skorpionis esineb see tundlikkuse näol, mis puudutab surma, meelelisust ja sügavamaid elusaladusi. Kalades tuleb see esile lõpmatuse müstilise tunnetamisena, samuti ka alateadlikus telepaatilises suhtlemises teistsuguste inimestega. Selline tundlikkus osutab ebatavalisele vastuvõtlikkusele, mistõttu Kalasid mõjutav tugevasti alateadvus.

Dünaamika ristid

Dünaamika ristid on neljast märgist koosnevad üksused, mis käsitlevad tegevusviise ja olukordadega kohanemise võimet ning on tuntud kui kardinaalsed, kindlad ja muutlikud.

Kardinaalsed märgid on Jäär, Vähk, Kaalud ning Kaljukits. Nende all sündinud inimesed omavad võimet vastavas olukorras kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Nad hindavad realistlikult ootamatuid situatsioone ja neis tegusemise võimalusi. Ta oskab algatada ja organiseerida uusi ettevõtmisi. Positiivselt väljendudes esitavad need märgid loovat algatusvõimet, negatiivsel poolel võib aga ette tulla mõttetut vahelesegamist ja sekeldamist.

Kindlad märgid on Sõnn, Lõvi, Skorpion ja Veevalaja. Nende märkide all sündinud saavutavad tulemusi püsivuse ja meelekindlusega, nende edu tuleb pikaldaselt läbi kõikumatu visaduse. Nad on enesemärgikindlad ja selles mõttes seotud tulevikuga. Kindlate märkide tugevad küljed on püsivus ja usaldatavus, nõrgad küljed – jäikus ning põikpäisus. Neid inimesi ei saa kergesti kõigutada, kui nad on millegi suhtes otsuse teinud.

Muutlikud märgid on Kaksikud, Neitsi, Ambur ja Kalad. Need märgid viitavad rikkalikele kogemustele erinevate olukordade lahendamisel ja neile lisanduvatele vaimsetele võimetele. Nendes enamuse planeete omavad inimesed kohanevad eluvajadustega ja on kameeleonitele võimelised ümbruskonna ja oludega kokku sulama. Ohusituatsioonis oskavad nad olla paindlikud ja leidlikud, see oskus tuleb eelnevatest kogemustest.


 

Mehelikud ja naiselikud märgid

Märgid jagunevad veel mehelikeks ja naiselikeks ehk positiivseteks ja negatiivseteks

Mehelikud / positiivsed on kõik tule- ja õhumärgid. Nad sisaldavad sodiaagi paarituarvulisi märke: Jäär, Kaksikud, Lõvi, Kaalud, Ambur ja Veevalaja.

Kui horoskoobis on rõhutatud positiivsed mehelikud märgid siis inimesed on agressiivsed ja algatusvõimelused, tulemuste saavutamiseks eelistavad nad tegutsemist ootamise asemel. Neil alade, kus teie horoskoobis asuvad mehelikud märgid, näitate te üles initsiatiivi või püüdlete aktiivselt eesmärgi poole. Tugev planeetide ülekaal mehelikes märkides osutab positiivsele agressiivsele isikule. Mehe sünnikaardis on selline ülekaal soodus, kuid naise sünnikaardi puhul võib see tähendada kalduvust suuremale agressiivusele, kui seda tavaliselt tema soole kohaseks peetakse.


Naiselikud / negatiivsed märgid on kõik maa- ja veemärgid. Need on kõik paarisarvulised sodiaagimärgid (Sõnn, Vähk, Neitsi, Skorpion, Kaljukits ja Kalad).

Negatiivsed/naiselikud märgid tähistavad passiivsust. Aegajalt on nende all sündinud isikud võimelised jõuliselt tegusema, kuigi nad eelistavad äraootamist tegutsemisele. Selle suhtes mõjutavad nad sündmusi passiivselt, et oma eesmärke saavutada. Nad tegutsevad põhimõttel ligi meelitada seda, mida soovivad, selle asemel, et üritada ihaldusobjekti vallutada.
Kui ilmneb suur planeetide ülekaal negatiivsetes passiivsetes märkides, ei väljenda inimene end agressiivselt, kuid seevastu võib omada suur kannatuse jõudu ja osutada passiivset vastupanu. Negatiivsete märkide ülekaal naise horoskoobis teeb teda naiselikumaks, nagu on kohane tema soole. Mehe sünnikaardis võib see soodustada ebamehelikku nõrkust ja agressiivsuse puudumist.

Positiivsed mees-märgid: Jäär, Kaksikud, Lõvi, Kaalud, Ambur, Veevalaja.
Negatiivsed nais-märgid: Sõnn, Vähk, Neitsi, Skorpion, Kaljukits, Kalad.


Loe ka : Kas sa tead mis on SINU õnnenumbrid? Vaata järgi…

 

JÄÄR – tähtkuju horoskoop

Jäär – sodiaagi esimene märk on uute alguste märk. Jäär on lihtne ja sirgjooneline, kuid sageli süüdistatakse neid isekuses ka siis, kui nad taotlevad kodu ja perekonna heaolu. Kannatlikkus ei kuulu tema tugevuste hulka, kuid innukus on omadus, millega ta poolehoiu võidab. Tavaliselt väga otsustuskindlad, kuid nende innukus võib neid sundida tormama keerulistesse olukordadesse, hoolimata võimalikest probleemidest. Neil on väga suur vajadus edu saavutada ja kui see ei õnnestu, on tulemuseks tõsine pettumus. Jäärad ei rahuldu pelgalt oma murede üle mõtlemisega, vaid tahavad kannatamatult midagi ette võtta. Kui nad suudaksid õppida enne tegutsemist mõtlema, võimaldaks nende energiline loomus neil palju saavutad. Negatiivsustest kõige segavam on nende isekus, mis on enamasti tingitud vajadusest olla võitja.

Kui sa oled naine, kes otsib printsi valgel hobusel, kes ta jalust niidaks, siis on sinu vastuseks Jäär mees. Samuti kui oled mees, kes otsib omale daami, kes pole mitte hädapätakas vaid juhtpositsioonil, siis leia endale jäärast naine.

Vaata jäära nädala horoskoopi »

Hoolimata sellest, et Jäär naine on võimeline ise oma kohvrit läbi elu kandma, on ta romantiline. Ta armastab donkihotilike liigutusi – šampanja, punased roosid ja keelpillikvartetid. Kuid ta tüdineb kõikidest, kes teda pimesi pühendumusega kummardab. Mis puutub kohtingutesse, on ta täiesti valmis tegema esimese sammu kui tegu on ta unelmate mehega, aga ta eeldab siiski, et vastassugupool käitub mehena.

Jäär mees on muuhulgas kõige kirglikum tähemärke. Tema seksuaalsete vajaduste täitmine on sama suur kui vajadus tööalaste saavutuste järele. Armununa on ta truu ja otsekohene, ta petab väikese tõenäosusega – vaid siis kui suhtest hakkab kaduma maagia. Ta on idealist ja kui ta on leidnud enda jaoks selle ideaalse, seab ta naise kõige kõrgemale ja on valmis teda kõigega hellitama. Kuid ta ei soovi, et peab vaatama oma jumalduse objekti juukserullidega või seda kuidas naine jalgu raseerib. Nii mees- kui naissoost Jäärad naudivad väljakutseid. Nende huvi suureneb kohe, kui keegi mängib raskesti kättesaadavat. Neile ei meeldi ei playboy’d ega playgirl’id, kuid nad ei suuda lootusetutele juhtumitele ja elus kannatajatele ära öelda.

Raha
Sulle meeldib raha, sa vajad raha ning sul on energiat ja entusiasmi, mis on vajalik raha saamiseks. Siiski pole see tavaliselt omaette Jääradele eesmärgiks – enamasti pigem mõne muu eesmärgi või ambitsiooni kõrvalprodukt. Ja kui asi puutub säästmisesse ja investeerimisse… see on tüüpilise Jäära jaoks täiesti teine asi. Mis puudutab teid, siis raha on selleks, et seda nautida, end hellitada ja jagada.

Karjäär ja töö
Sa oled sündinud selleks, et juhtida ja saavutada. Enesekindla ja konkurentsi-võimelisena saad sa loomuliku surina karmis ja segipaisatud ellujäämismängus. Sa naudid väljakutseid, sulle sobivad pingelised olukorrad ja sa ei kohku isegi kõige raskemate tööde ees.

Kuid detailid tüütavad sind ja võimalusel jätad need kellegi teise hooleks. Samuti oled sa parem projektide algatamises kui nende lõpuni viimises ning vajad efektiivset meeskonda, et alustatu lõpule viia.

Jäär – kardinaalne tulemärk

Jäära tähtkuju kuupäevad: 21. märts – 20. aprill
Õnnenumbrid: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72
Ladina keeles: Aries
Värv: punane
Element: tuli
Võtmefraas: Mina olen
Võtmesõnad: algatusvõime, aktiivsus, ettevõtlikus
Juhtplaneet: Marss
Vastasmärk: Kaalud
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Jäära tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Jäära tugevad omadused: kindlameelne, usaldusväärne, energiline, vapper, entusiastlik, elurõõmus, suuremeelne.
Nõrgad omadused: enesekeskne, egoistlik, kannatamatu, domineeriv, impulsiivne.
Meeldib: astuda esimese sammu, väljakutsed, esimene olemine, vabadus avastada.
Ei meeldi: ignoreerimine, pettunud olemine, ülemused, ootamine.

Jäärale sobilikud kristallid

Ametüst, karneool, hematiit, rubiin, turmaliin, granaat, jaspis, amasoniit, verekivi ja rodokrosiit.

Jäära tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: LõviKaaludAmbur ja Veevalaja. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud jäära tähtkuju inimesed

Georg Ots, Ago Anderson, Anu Saagim, Magnus Kirt, Saskia Alusalu, Evelin Ilves, Katrin Lust, Katrin Viirpalu, Hanna-Liina Võsa, Henrik Kalmet, Merlyn Uusküla, Sissi Nylia Benita, Jaagup Kreem, Uudo Sepp, Tom-Olaf Urb, Heidy Tamme.

 

SÕNN – tähtkuju horoskoop

Sõnnil on vaja kindlust, regulaarsus ja stabiilust. Nad on väga kannatlikud ja nad teavad, et otsetee viib tavaliselt õnnetusse. Usaldatavus, püsivus ja teadmine, mida toob tulevik, on tema tähtsaimad omadused. Ta tahab teada, kuidas ja mida tuleb teha ning millal seda teha. Kiirus ei ole tema kõige tugevam külg ning ta läheb tõsiselt närvi, kui satub tegevusse, kus tal ei ole aega korralikult järele mõelda. Nad elavad sissetallatud ja tuttaval rahal ning tunnevad seal end hästi. Kui tuleb aga aeg edasi liikuda, teevad nad seda väga vastumeelselt. Sõnnid armastavad head elu ning keskenduvad sageli oma tähelepanu vara soetamiseke. Asjadel, mis rahuldavad neid vajadusi, on Sõnni jaoks suur väärtus ning ta teeb jõupingitusi nende omandamiseks. Neile meeldib hästi riietuda, teiste inimeste välimus avaldab neile suur mõju.

Sõnn tähtkuju juhib Veenus, mis on armastuse planeet. Sõnnid on võluvad, hea välimusega ja väga romantilised. Nende partneri taga ajamine võib olla rohkem kavaldav kui dünaamiline, kuid kuna neil on loomulik külgetõmme, mis tõmbab kõiki tulijaid, siis on neil vähe põhjust kedagi taga ajada.

Vaata sõnni nädala horoskoopi »

Sõnni tähtkujud vajavad kindlat emotsionaalset ja seksuaalset suhet, see on neile ülimalt tähtis. Nad on väga sensuaalsed, helded ja tähelepanelikud armastajad. Nad on pühendunud füüsilisele mugavusele ja esteetilisele naudingule, nad armatsevad suurema tõenäosusega lõhnastatud sulgedega voodis kui väsinud köögi põrandal.

Sõnn naine ei mängi oma kaaslase emotsioonidega ega ürita õõnestada nende mehelikkust. Mida ta teeb on see, et paneb mehe tundma, et temas on kõik, mida ühes mehes vaja, eriti just mida naine tahab. Kuid kui naine ei austa enam oma kaaslast, siis on ta võimeline võtma suhtes kontrolli enda kätte ja kõik toimub tema tingimuste järgi. See ei pruugi olla tema jaoks ideaalne suhe, kuid Sõnnist naised oskavad väga hästi võtta halvast parimat.

Nii nagu Sõnnist naised eeldavad, et nende kaaslane on mehine, eeldab Sõnn mees, et nende naine on naiselik. Kuid hoolimata oma romantilisest loomust, veendub ta et on teinud maja sissemaksed enne, kui teeb ettepaneku. Ja ta ei suhtu lahkelt kaaslasesse, kes avalikult teda kritiseerib või tema arvamuste ja hoiakutega ei nõustu. Sõnni tähtkujuga saad sa seda, mida näed; nii mehed kui naised eeldavad saada seda, mida nad näevad.

Tänu oma truudusele, koormavad nad end sageli sõprade murede ja probleemidega. Nad on väga armukadedad. Sõnnid ajavad asju omamoodi ja seepärast oleks mõistlik neid mitte häirida ega püüda ümber veenda, kui tahetakse nendega sõbralikult suhelda.

Raha
Raha on tavalise Sõnni jaoks oluline. Kärpimine ja säästmine ei ole sinu stiil. Mugav olemine koos vajalike asjadega on see, mis teeb Sõnnist Sõnni. Sul on hea maitse ja silma ilule – nii inimestele kui asjadele. Mõlemad aga maksavad raha.

Sa ei eelda, et sa saad kiiresti rikkaks, kuid sa eeldad teatavat regulaarset raha summat, et toetada oma valitud elustiili. Õnneks on sul võime ja püsivus seda teenida.

Karjäär ja töö
Sul on realistlikud arusaamad oma annetest ja võimetest ning selge idee sellest, millises suunas sa tahad minna. Sulle meeldib teada, milline on su positsioon, kui seotud on töötunnid, kohustused ja palgatõus.

Sa vajad korrastatud töökeskkonda ja piisavalt iseseisvust, et teha seda, mida sa tahad ja kuidas just sina tahad. Liigne sekkumine ülemuste poolt ärritab sind, frustreerib ja põhjustab sinu mässumeelsust.

Sõnn – kindel tulemärk

Sõnni tähtkuju kuupäevad: 21. aprill – 21. mai
Õnnenumbrid: 6, 15, 24, 33, 42, 51
Ladina keeles: Taurus
Värv: roheline
Element: maa
Võtmefraas: Mina oman
Võtmesõnad: omandamine, meelekindlus, praktilisus
Juhtplaneet: Veenus
Vastasmärk: Skorpion
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Sõnni tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Sõnni tugevad omadused: lojaalsus, usaldusväärne, visa, püsiv, kaastundlik, aus, pühendunud.
Nõrgad omadused: jonnakus, aarmiselt tundlik, domineeriv, agressiivne, laisk, materialislik.
Meeldib: turvalisus, hea toit, vaikus, ilu, harmoonia.
Ei meeldi: pahane olla, sunnitud oma mõtteid muutma, otsuste tegemine, ebamugav seltskond.

Sõnnile sobilikud kristallid

Kassisilm, malahhiit, jadeiit, roosa kvarts, jaspis, tiigrisilm, aventuriin, karneool, smaragd ja ahhaat.

Sõnni tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: VähkNeitsiSkorpion ja Kaljukits. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud sõnni tähtkuju inimesed

Arnold Rüütel, Aino Pervik, Anu Välba, Martin Helme, Hannes Võrno, Gerd Kanter, Ott Lepland, Kristjan Kasearu, Silvi Vrait, Rasmus Mägi, Andrus Vaarik, Ilmar Raag.

 

KAKSIKUD – tähtkuju horoskoop

Kaksikute pealiskaudsus ja kalduvus jätta täid pooleli peetaks nende puudusteks, kuid sellest aitab üle oma elu parem planeerimine. Mitme asja üheaegne tegelemine on väga tüüpiline aga see ei pruugi olla negatiivne omadus. Nad püüavad kõik alustatud asjad lõpule viia, sest muidu muutuvad nad rahutuks ja tunnevad end ebatäiuslikuna. Nad on võluvad ja rafineeritud isiksused. Kui elu läheb liiga rahulikku rada mööda, võivad nad langeda depressiooni. Nad on kõige õnnelikumad korraga mitme huvialaga tegeldes. Nad on kõige suurimad suhtlejad. Kui keegi alustab teiega kassajärjekorras juttu, on suure tõenäosusega see just tema.

Kui sa otsid kindlat suhet usaldusväärse ja ettearvatav kaaslasega, ei soovita armuda Kaksikutesse. Kaksikud mees on selline, kes läheb välja juuksurisse ja tuleb nelja päeva pärast tagasi uue autoga. Kaksikud naised naised igatsevad ideaalset armastust, aga muudavad oma meelt selles osas, millised vormis see peaks olema. Ühel päeval näeb ta oma kaaslases kõike, mida ta vajab, tahab ja ihaldab. Järgmisel päeval aga näeb ta ainult tema vigu.

Vaata kaksikute nädala horoskoopi »

Üle kõige vajavad Kaksikud vaimset ja intellektuaalset hingesugulast. Nad ei ole kuigi head enda emotsioonidega tegelemises ega ka mitte teiste omadega. Nad ei ole ei armukadedad ega omastavad, võimaldades nende partnerile samasugust vabadust, mida nad endale eeldavad. Nad ei ole kunagi igavad, kuid neid tuleb vaadelda kui mitut inimest, kes on samas nahas. Sa ei saa kunagi täielikult kindel olla, kus sa oled või kes su kaaslane on, kui ta on Kaksikute tähemärgis sündinud.

Kaksikud on loomult sõbralikud ja flirtivad – nad on harva truudusetud ilma hea põhjuseta. Üks hea põhjus nende meelest on see, kui kaaslane ei usalda neid täielikult. Ärge püüdke kunagi Kaksikuid kinni hoida! Olgu see siis seotud kuupäevaga, ajaga, kohaga või ideega. Neid ei tunta ilma asjata tähemärkide liblikatena. Nii kaua, kui lased neil lennata lillelt lillele, armastavad nad sind nii hästi kui oskavad. Piirake neid vaimselt või füüsiliselt ja nad ning nende armastus lämbub.

Kuigi Kaksikud pole eriti kiindunud materiaalsetesse asjadesse, näevad nad siiski rahas jõudu ja vabadust ning raha tõmbab neid ligi. Oma rahaga võivad nad olla väga kokkuhoidlikud, kuid teiste oma raiskavad meelsasti.

Raha
Kaksikute jaoks on raha vaid vahend. Sa pead ostma endale vabaduse, et teha seda, mida sa tahad, minna kuhu tahad. Üldiselt elada elu on reeglite järgi. Sul on võime teenida suuri summasid – aga ka neid raisata.

Selline vabakäigu lähenemine tähendab seda, et kõikidel Kaksikutel on mingis eluetapis rahalised raskused – kui mitte pidevalt. Kuid sul on võime end välja rääkida või välja vingerdada probleemidest.

Karjäär ja töö
Sa oled multitalent, mitmetahuline ja vilunud rööprähkleja – kõik need põhjustavad su jaoks raskuseid karjäärivalikul. Rutiinsed üheksast-viieni tööd ei ole kohe kindlasti sinu jaoks. Sul on vaja mitmekesisust, huvi ja põnevust, et näidata oma andeid ja oskuseid.

Ideed on sinu müüdav kaup ja su loov mõtlemine on hindamatu väärtusega sinu tööandjale. Samuti oled sa suurepärane suhtleja. Aga tüdined kiiresti kõigest, mis on rutiine.

Kaksikud – muutlik õhumärk

Kaksikud tähtkuju kuupäevad: 22. mai – 21. juuni
Õnneumbrid: 5, 14, 23, 32, 41, 50
Ladina keeles: Gemini
Värv: kollane
Element: õhk
Võtmefraas: Mina mõtlen
Võtmesõnad: vaimsus, mitmekülgsus, teisitimõtlemine
Juhtplaneet: Merkuur
Vastasmärk: Ambur
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Kaksikud tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Kaksikute tugevad omadused: nurikas, energiline, teravmeelne, kujutlusvõimeline.
Nõrgad omadused: impulsiivne, pealiskaudne, püsimatu, kõhklev.
Meeldib: vestlused, huumorimelega inimesed, kujutlusvõime kasutamine, probleemide lahendamine, mängude mängimine.
Ei meeldi: igavlemine, suureks kasvamine.

Kaksikule sobilikud kristallid

Kaltsedon, malahhiit, korall, tiigrisilm, tsitriin, mäekristall, ahhaat, ametüst, smaragd ja turmaliin.

Kaksikud tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: LõviKaaludAmbur ja Veevalaja. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud kaksikute tähtkuju inimesed

David Vseviov, Edgar Savisaar, Reet Linna, Uku Suviste, Üllar Jõrberg, Kaia Kanepi, Erika Salumäe, Ivo Linna, Kaja Kallas, Marko Reikop, Eda-Ines Etti, Reet Linna, Tatjana Mihhailova.

 

VÄHK – tähtkuju horoskoop

Vähi tunded on võimsad ja võivad lämmatada. Vähk võib olla ülitundlik ja kergesti solvuda. Kui nad tunnevad instinktiivselt, et midagi on juhtumas, on see tunne väga tugev ja pane neid vältimatult muretsema, mure on aga tema tugevaim loomulik vaenlane. Võib harva leida, et ta mitte millegi pärast mures poleks – võib isegi juhtuda, et ta muretseb selle pärast, et polegi millegi pärast muretseda. Vähid kaitsevad end võimaliku emotsionaalse haavamise eest taganedes ja turvalisuse leidmisega üksildusest. Vähid on väga keerulise iseloomuga. Kord tundub neil olevat hiiglase tugevus, sealsamas ilmutavad nad lausa lapselikku nõrkust.

Armu Vähki ja sa armud ka tema emasse – kel on nende eludes oluline roll. Vähk mees, sõltumata sellest, kas ta armastab oma ema või vihkab teda, siis tema ees mõistab ta oma tüdruksõbra hukka. Vähk naine eeldab, et ta kaaslane hindab ja austab neid emalikke omadusi, mida keegi teine peale tema enda ei näe.

Vaata vähi nädala horoskoopi »

Vähid on tihti mõistatuslikud. Kuna see tähemärk on Kuu poolt juhitud, siis Vähid – eriti naised – muudavad oma tujusid, mõtteid ja iseloomu kergesti ja kiiresti sõltuvalt kuufaasidest. Naissoost Vähid kipuvad olema demonstratiivsed – isegi kui nende kiindumus ei ole vastastikune.

Õige kaaslase korral on nii mees- kui naissoost Vähid ideaalsed kaaslased. Nad on oma kaaslase suhtes lahked, hoolivad, kaastundlikud ja kaitsvad. Kuid kohtle Vähki halvasti ja ta käitub nagu vähk, mida antud tähemärk ka sümboliseerib. Nende pehme ja emotsionaalne sisemus on kaitstud tugeva kestaga. Põlatud Vähk on hirumud ja küünised ilmuvad kiiresti. Inimesed, kel on seljataga nurjunud armulugu võivad olla õelad, kriitilised ja põlgavad.

Kuid armunud Vähid on suured romantikud ja nad teevad kõik, et leida ideaalne kaart või kink valentinipäevaks. Nad on suurepärased koduloojad, suure kujutlusvõimega kokad ja valmistunud ohverdama oma vajadused armastatu nimel. Vähid soovivad oma armastatuid täielikult omada.

Neile on vastumeelne teiste õpetus, nad peavad ise toime tulema, kuna teiste mõtted ajavad neid segadusse. Vähid ei heida iseenda üle nalja.

Raha
Horoskoop ütleb, et vähkidele on raha väga oluline. Sul on vaja luua endale ja oma lähedastele ohutu ja kindel pelgupaik. Sa ostad kvaliteetseid ja väärtuslike asju – ja eeldavad, et need kestavad. Sulle meeldivad kindlad ja pikaaegsed investeeringud ja teed kõik, et oma tulevik kindlustada. Vahel võid sa olla liiga ettevaatlik säästmise ja kulutamises.

Kuigi sul on võimed suurte rahade tegemiseks, puudub sul vahel usk endasse, et seda saavutada.

Karjäär ja töö
Hoolimata oma lahkest ja hoolivast loomusest, võid sa olla väga ambitsioonikas ja teha endale nime mitmetes valdkondades. Sa oled loov, hea ärivaistuga ja vajaliku keskendumisvõimega, et saavutada edu.

Sa oled vilunud kogemuste ehitaja ja oma vigadest õppija. Sa naudid kohustusi – olgu see siis seotud inimestega või äriliselt. Sulle meeldib teha asju omas tempos ja omal viisil – see võib olla nii õnnistus kui needus.

Vähk – kardinaalne veemärk

Vähk tähtkuju kuupäevad: 22. juuni – 23. juuli
Õnneumbrid: 2, 7, 11, 16, 20, 25
Ladina keeles: Cancer
Värv: valge
Element: vesi
Võtmefraas: Mina tunnen
Võtmesõnad: kodusus, tundlikkus, visadus
Juhtplaneet: Kuu
Vastasmärk: Kaljukits
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Vähi tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Vähi tugevad omadused: kaitsev, lojaalne, pühendunud, hooliv, osavõtlik, usaldusväärne, suure kujutlusvõimega.
Nõrgad omadused: ülitundlik, tujukas, kergestiärrituv, klammerduv, enesehaletsus.
Meeldib: kui teda hinatakse, ajalugu, raha, nende kodu.
Ei meeldi: julmus, üksindus, rahaline ebakindlus, isiklikust elust rääkimine

Vähile sobilikud kristallid

Aventuriin, topaas, kaltsedon, safiir, rubiin, turmaliin, hematiit, kuukivi, akvamariin jamerevaik.

Vähi tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: SõnnSkorpionKaljukits ja Kalad. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud vähi tähtkuju inimesed

Ellen Niit, Erki Nool, Jaak Joala, Ott Sepp, Jüri Ratas, Kristen Michal, Peeter Oja, Sven Lõhmus, Ardo Hansson, Raivo E. Tamm, Jürgen Ligi, Jaan Kirsipuu, Leelo Tungal, Riho Sibul, Elina Born, Peeter Oja, Erich Krieger, Kristiina Ehin.

 

LÕVI – tähtkuju horoskoop

Lõvi arvamus, et džungli kuningal on õigus valitseda kõiki teisi loomi, võib ärritada – eriti kui neil on tihti selles ka õigus. Organiseerimine on nende jaoks ülitähtis ja kõigepealt tahavad nad valitseda oma isiklikku elu. Tihti töötavad või elavad nad ka koos hästi organiseeritud inimestega. Lõvi teeb kõik, et oma lähedasi julgustada, mitte üksnes endas selguse saamiseks, vaid ka arendamaks ennast täiuslikkuseni. Nende jaoks on väga oluline mõista, et ta ei tohi jääda kinni oma arvamustesse, vaid peaks selle asemel õppima paindlikku suhtumist. Lõvid on praktilised, filosoofilised ja vaimsed. Samuti hulljulged, kuid ei võitle kunagi ebaausalt, ükskõik kui suuri eeliseid ka ei pakutaks.

Lõvid on harjunud tähelepanu keskpunktis olema ja armudes temasse, pead sa sellega leppima. Lõvi naine – on harjunud, et ta paneb mehed päid pöörama, samuti kasutab ta naiselikke kavalusi kindlustamaks, et ta omab neid.

Vaata lõvi nädala horoskoopi »

Lõvist armsam peab tundma end erilisena. Neile meeldivad igasugused romantilised püüded peaaegu sama palju kui suhe ise. Nad on ustavad, lojaalsed, armastavad ja armastusväärsed. Nad eeldavad, et nende kaaslane on suhtes sama püüdlik, kui nad on enda suhtes. Lõvi kipub suhtes olema domineerivam pool, aga samal ajal eeldab Lõvist naine, et mees on mehelik, keegi kellele ta saab alt üles vaadata, teda austada ja imetleda.

Lõvi mees – ei kiida täielikult heaks, et ta naisel on karjäär – eriti kui ta on edukas. Ta on armukade, omandihimuline ja eeldab, et tema on naise esmane prioriteet. Olla armastatud, on tema elus väga oluline.

Naissoost Lõvi kipub armuma mehesse, kel on raha, positsiooni ja mõjuvõimu või eelistatult kõik need kolm omadust. See ei ole sellepärast, et ta oleks snoob või kullakaevaja, vaid lihtsalt sellepärast, et ta tunneb end sellises keskkonnas mugavamalt. Tal pole midagi selle vastu, kui ta peab maksma oma osa restorani arvest, kuni ta ei pea sööma kiirtoitu plastikust baaritoolil.

Nende armastavat loomust tuleks hoida kontrolli all, vastasel juhul võib tulemuseks olla tõsine südamevalu. Nad peavad enesestmõistetavaks, et kõik on sama ausad kui nemad ning kipuvad olema liialt usaldavad, siirad ja otsekohesed. Need iseloomuomadused põhjustavad palju suhtlemisprobleeme ja nad kaotavad tihti sõpru.

Raha
Lõvid on loomult pillavad. Sulle meeldib kulutada raha inimestele ja asjadele, mida sa naudid. Sulle meeldib, kui sind nähakse edukana- ja on valmis maksma privileegide eest. Sinu toretsev eluviis võib olla väga kulukas. Väga kulukas.

Eelarve ei ole sinu jaoks. Sinu mantraks on “Kuis sul seda juba pole, siis loo see”. Sinu jaoks on klaas alati pooltäis, mitte pooltühi. See pole küll mingi üllatus, kuid on hetki, kui sul on raha otsas.

Karjäär ja töö
Sa oled staariks sündinud ja suure tõenäosusega sa ka üheks saad – sõltumata sellest, millise karjäärivaliku teed. Kui sa oled üks neist Lõvidest, kel puudub usaldus, oskad sa teha head nägu ning sul on muljetavaldavad juhtimisoskused.

Sinu head ideed ja värvikas isiksus elavdavad ka kõige igavama ülesande ja hallima töökeskkonna ning sa oled osav jäneste kübarast välja tõmbaja kui vaja. Hoolimata sellest, et võid töötada ka nubridkulisside taga, kuulud sa lava keskele ja üldiselt sinna ka jõuad.

Lõvi – kindel tulemärk

Lõvi tähtkuju kuupäevad: 24. juuli – 23. august
Õnnenumbrid: 1, 4, 10, 13, 19, 22
Ladina keeles: Leo
Värv: kuldne
Element: tuli
Võtmefraas: Mina tahan
Võtmesõnad: vitaalsus, autoriteet, jõud
Juhtplaneet: Päike
Vastasmärk: Veevalaja
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Lõvi tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Lõvi tugevad omadused: rahulik, pühendunud, positiivne, sündinud juht, energilisus, kohanemisvõimeline, sõbralik, lõbu armastav, siiras, salliv.
Nõrgad omadused: kamandav, domineeriv, armukade, isekas, impulsiivne, tujukas.
Meeldib: truudus, kaitsta oma lähedasi, nõu anda, meelitused, riskide võtmine.
Element: igavustunne, tühisus, korralduste täitmine, teistest sõltuv, teha seda mis pole vajalik.

Lõvile sobilikud kristallid

Amsoniit, rubiin, karneool, granaat, obsidiaan, päikesekivi, tsitriin, kassisilm, merevaik ja labradoriit.

Lõvi tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: JäärKaksikudKaalud ja Ambur. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud lõvi tähtkuju inimesed

Sünne Valtri, Andrus Kivirähk, Kristiina Heinmets-Aigro, Mihkel Mattisen, Margus Murakas, Hillar Kohv, Arvo Kukumägi, Beebilõust, Grit Šadeiko, Ülle Lichtfeldt, Kadri Rämmeld.

 

NEITSI – tähtkuju horoskoop

Neitsi loomulikku tagasihoidlikkust ja võluvat malbust võib ekslikult pidada kinnisuseks. Ta on kõige toimekam ja abivalmim sodiaagimärk. Neil on suured närvienergia varud, mis vajavad pidevat ja korrapärast väljendamist vabaaja harrastuste ja võimalikult ka tööelu kaudu. Nad on väga praktilised ja leidlikud. Nad tunnevad end hästi, kui on oma päeva paika pannud ja saavad tegutsema asuda. Neile sobib, kui nad täpselt teavad, mida ja millal tuleb teha. Nende jaoks on elutähtis turvatunne ja kord.

Kui sa otsid sügavalt romantilist suhet, siis ei soovita sul temasse armuda. Paljud Neitsid on ükskõiksed armuseikluste vast ja jäävad sageli vallalisteks, kuna keegi ei suuda tõusta nende ideaali kõrgusele. Neitsist armsamad on pigem ratsionaalsed kui kirglikud. Kui te sööte väljas, võid sa ära unustada romantilise valguse ja viiulimängu. Tavaliset valib restorani, kuna see on puhas, mugav ja pakub head toitu.

Vaata neitsi nädala horoskoopi »

Neitsi mees otsib klassiga naist – oluline on pigem kvaliteet kui kvantiteet. Ta eeldab, et naine oleks intelligentne, hoolitsetud, täpne ja naiselik. Ta vihkab lohakat ja räpakat mõtlemist, liialdamist ja pealetükkivust või riukaid naisi.

Neitsi naine – ei meeldi kui teda kiirustatakse suhtesse. Teda ei vaimusta märkused ja haiglased naljad. Ta võib vinguda väikeste asjade pärast, kuid kui asi puudutab tema lähedasi, ei ole miski liigne vaev. Ta on tagasihoidlik, truu, otsekohene ja kui ta on suhtes, siis armastab oma meest üle kõige.

Neitsid ei mängi oma kaaslasega. Nad on ausad ja eeldavad, et ka nendega ollakse ausad. Hoolimata sellest, et nad on kõigi suhtes väga kriitilised, ei kannata nad seda, kui neid kritiseeritakse. Tõepoolest on Neitsit võimalik sügavalt haavata, kui kommenteerida tema välimust, suhtumist või käitumist.

Tihtipeale on nad enda suhtes liiga kriitilised, see on omadus, mis võib saatuslikuks saada paljudele võimalikele suhetele. Sisemine hirm hüljamise ees tähendab, et nad on tihti tõrksad oma tunnete avaldamise suhtes. Nii mees – kui naissoost Neitsid võiksid regulaarselt süstida endasse enesekindlust.

Ülemäärast väljaminekute tõttu on neil raske koguda suuremaid rahasummasid. Nad peaksid looma endale süsteemi, mis väldiks tarbetuid kulutusi.

Raha
Neitsi on töötamise ja muretsemise tähemärk ning raha on peamine põhjus, miks nad töötavad ja muretsevad. Sa oled valmis oma raha eest kõvasti tööd tegema. Sa pühendad liiga palju aega raha pärast muretsemisele- nii selle, mis on sul olemas kui selle, mida sul pole.

Sa oled ettevaatlik ja sul on oskus avastada suurepäraseid tehinguid. Sa oled hea eelarvestamise ja ettevaatlik, millele ja kellele sa oma raha kulutad.

Karjäär ja töö
Sa oled nutikas, kohusetundlik ja hea kulisside taga töötaja – iga töökeskkonna varandus. Sinu kõrgete ootuste tõttu kaldud sa saama teistest ja ka endast parimat. Sind ei häiri kulisside taga töötamine- tegelikult sa isegi naudid seda kuni sind tunnustatakse oma saavutuste eest.

Intelligentne, objektiivne ja analüütiline- sa oled hea detailides, kuid tihtipeale ei näe suurt pilti.

Neitsi – muutlik maamärk

Neitsi tähtkuju kuupäevad: 23. august – 22. september
Õnnenumbrid: 5, 14, 23, 32, 41, 50
Ladina keeles: Virgo
Color: beež
Element: maa
Võtmefraas: Mina korrastan
Võtmesõnad: otsustusvõime, plaanipärasus, hoolitsus
Juhtplaneet: Merkuur
Vastasmärk: Kalad
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Neitsi tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Neitsi tugevad omadused: analüütiline, abivalmis, usaldusväärne, tähelepanelik, kindel, kannatlik, emotsionaalselt tugev.
Nõrgad omadused: liiga kriitiline, skeptiline, järeleandmatu, püsimatu, konservatiivne.
Meeldib: olla kasulik, meeskonnamängija, sotsiaalne, teha asju korrektselt.
Ei meeldi: rahvamassid, hooletu käitumine, vulgaarsus, korralagedus, saladuste paljastamine

Neitsile sobilikud kristallid

Mäekristall, tiigrisilm, lasuriit, karneool, labradoriit, jaspis, safiir, jadeiit, oonüks ja sodaliit.

Neitsi tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: SõnnVähkSkorpion ja Kalad. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud neitsi tähtkuju inimesed

Laura Põldvere, Eiki Nestor, Marina Kaljurand, Arvo Pärt, Varro Vooglaid, Carmen Kass, Andres Anvelt, Grete Paia, Silvia Ilves, Marju Länik.

 

KAALUD – tähtkuju horoskoop

Kaalude esindajate elus on tasakaalul, rahul ja harmoonial oluline koht ning need on nende heaolu jaoks olulised, nii et nad püüavad võimalikult hoiduda vaidlustest ja kõigest muust, mis tõsiselt häiriks nende rahu ja vaikust. Tasakaalu otsingutel, mida nad teadlikult või ebateadlikult vajavad, eelistavad paljud neist lihtsalt oodata ja vaadata, kui on vaja otsuseid langetada. Kaaludel on suur vajadus populaarsuse ja teiste heakskiidu järele. Nad on seotud ettevõtmiste algatamisega, kuid tavaliselt otsivad nad edaspidi koostöövõimalusi, eelistades koostööd üksi tegemisele.

Täiskasvanud kaalud on loomulikud kaaslased. Nad vihkavad üksi elamist ning on pühendunud oma lähedastele, soovivad oma elu teha võimalikult mugavaks. Nad on romantilised, diplomaatilised, hoolitsevad, kohusetundlikud, helded ja vahel raevukad.

Vaata kaalud nädala horoskoopi »

Kui Kaalud mees teab keda ta tahab, ei peatu ta enne, kui saab selle, keda tahab. Kuid olles ta kätte saanud, on mehel raskusi otsustada, mida naisega edasi peale hakata. Kas ta peaks temaga abielluma kohe? Hiljem? Või üldse mitte? Kas ta peaks temaga koos elama? Või kas nad peaksid eraldi elama? Ajaks, mil ta on otsuse teinud, on naine juba pagenud otsustava Jääraga, Lõviga või Veevalajaga.

Kaalud naine on kombinatsioon naiselikust ja poisilikust. Välja minnes võib ta riietuda kui printsess, aga on valmis juba järgmisel päeval ulatama oma kaaslasele abikäe, et aidata tal koristad korterit. Tema selge pea ja mõistus teevad temast suurepärase kaaslase ja vestluses osaleja. Ta on täiesti võimeline vaidlema nii, et ta ei peatu – sageli teeb ta seda enda vastu. Igas arutelus on tal raske esitada oma vaatenurki, kuna ta oskab tunnustada mõlemaid seisukohti. Kaaludest armsamad on suurepärased, kui sul on kannatust. Nad panevad sinu vajadused enda omadest ettepoole – isegi oma laste omadest. Nad kuulavad ja arvestavad sinu vaatenurgaga – ja kõikide teiste omadega. Ja see on see, mis sind vihaseks ajab.

Eriti suurt asjatundlikkust ilmutavad nad ühiskonnas toimuvate protsesside analüüsimisel. Kaalud saavad harva vihaseks, ent kui see siiski juhtub, näib nagu oleks tuulispask toast läbi lennanud.

Raha
Kaalud on tasakaalu tähemärk, see kehtib nii raha puhul kui muul juhul. Seetõttu püüavad nad nii palju tasakaalustada seda, mis neil on, sellega, mida neil pole. Mitte alati ei ole see lihtne ülesanne inimesele, kes tahab alati elada täiel rinnal.

Õnneks oled sa võrdselt vilunud kokku hoidmises ja säästmises. Head sõbrad on olulisemad kui rikkus ja sa tead teistest paremini, et raha eest ei saa sõprust osta.

Karjäär ja töö
Sul on loomupärane anne töötada koos teiste inimestega, luua õnnelik ja efektiivne meeskonnatunne. Sulle meeldib kui su saavutusi nähakse, aga sa usud, et tunnustust tuleb jagada siis kui see on välja teenitud. Sul on kõrged standardid ja sa võtad aega kui on vaja teha otsuseid – vahel liigagi kaua. Sinu töökeskkond peab vastama sinu askeetilikusele, muidu sinu loovus ja efektiivsus kannatavad. Sulle ei meeldi- ja igal juhul väldid – igasugust ebakõla oma kolleegide ja kaastöötajate vahel.

Kaalud – kardinaalne õhumärk

Kaalud tähtkuju kuupäevad: 23. september – 23. oktoober
Õnnenumbrid: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60
Ladina keeles: Libra
Värv: roosa
Element: õhk
Võtmefraas: Mina kaalutlen
Võtmesõnad: harmoonia, tasakaal, seltsivus
Juhtplaneet: Veenus
Vastasmärk: Jäär
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Kaalud tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Kaalude tugevad omadused: sarmikas, rahumeelne, külalislahke, heatahtlik, idealistlik.
Nõrgad omadused: kõhklev, ebausaldusväärne, pealiskaudne.
Meeldib: tasakaal, rahu, harmoonia, loogilisus, faktid, argumendid.
Ei meeldi: kiirelt otsuste tegemine, valed otsused, jämedus, ebaõiglus, rahvamassid.

Kaaludele sobilikud kristallid

Amaragd, ametüst, turmaliin, sodaliit, lasuriit, malahhiit, korall, roosa kvarts, aventuriin ja kuukivi.

Kaalud tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: KaksikudLõviAmbur ja Veevalaja. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud kaalud tähtkuju inimesed

Birgit Sarrap, Brigitte Susanne Hunt, Lenna Kuurmaa, Taavi Rõivas, Mart Juur, Andrus Ansip, Siim Kallas, Ivo Uukkivi, Ott Tänak, Yana Toom, Aivar Pohlak, Liis Lemsalu, Martin Müürsepp, Gerli Padar, Marika Vaarik.

 

SKORPION – tähtkuju horoskoop

Skorpion paistab silma tohutu energiaga. See energia tuleb õigesti suunata, sest kui seda ei rakendata niisuguste elukutsete või muu tegevuse kaudu, mis võimaldab endast palju anda, võib see vägi seiskuda ning seda isikut võib vallata pettumus ja rahutus. Ning isegi depressioonihood. Nende tarmukus peaks leidma rõõmsa rakenduse seksuaalelus, kuid nii selles kui ka muudel aladel tuleb vältida kinnisideid. Skorpionidel on jõud, tahe ja tugevad kirglikud emotsioonid. Nende elu võib kujuneda pidevaks võitluseks, kust tahtejõu loova kasutamise läbi saadakse võitu kirgede üle.

Skorpionid on legendaarsed armastajad tähemärkide hulgas. Nad on kirglikud, energilised, truud ja üksmeelsed. Neil on nagu röntgen silmad, mis võivad lummata, hüpnotiseerida ja näha sinu hinge sügavaimatesse soppidesse. Samuti on nad omandihimulise ning kui neid takistatakse võivad nad muutuda kättemaksuhimuliseks ja tõrjuvaks.

Vaata skorpioni nädala horoskoopi »

Skorpion mees võib tunduda rahulik ja kontrolli all, kuid välise kesta all peitub intensiivsus, mis võib paljud võimalikud kaaslased eemale peletada. Tema oskus kõike põhjendada on muljetavaldav ja ta võib sulle oma soovi põhjendada mitmel tosinal viisil.

Skorpion naine – müstilised, külgetõmbavad, uhked ja enesekindlad. Ta on see õige femme fatale ja alati saab soovitud mehe. Kui ta aga tunneb, et teda on eksitatud, väärkoheldud või ära kasutatud, siis suure tõenäosusega muutub ta sarkastiliseks, külmaks ja domineerivaks.

Skorpionid kipuvad olema väga kinnised inimesed ja harva avaldavad oma saladusi, isegi oma armastatule. Skorpionid väljendavad oma armastust pigem sellega, kuidas kaaslast koheldakse või kingitustega, kui sõnadega. Nad on liiga ausad. Küsi Skorpionilt, kas talle meeldib su soeng või riietus ainult siis, kui sa oled valmis kuulma ka seda, mis sulle ei meeldi. Jällegi kui ajad on rasked, teeb su heaks kõike, hoolitseb hellalt su eest kui sa oled haige, maksab su võlad, kui sul on raha otsas, kaitseb sind kõige eest. Armasta neid ja nad armastavad sind sügavalt, intensiivselt ja igavesti.

Et Skorpionid rakendavad tegutsemisel kogu oma jõu, on väga tähtis, et nad juba algusest peale asuksid õigele sihile. Kuigi need inimesed põlgavad nii iseenda kui teist nõrkusi, on nad üldiselt suuremeelsed ja hoolitsevad ning pakuvad alati oma abi. Skorpionid kipuvad olema väga saladuslikud ja häda neile, kes avaldavad nende saladusi.

Raha
Olles salatsev inimene, ei meeldi sulle see, kui kõik teavad kui palju sa raha teenid, võlgned, säästad või kulutad. Ja olles juhtiv inimene, on teil võimalus teenida suur varandus- ja hoida seda saladuses muidugi.

Kontrolli hoidmiseks vaja raha – nii oma elu kui teda ümbritsevate inimeste elu. Raha on võim. Ja Skorpioniks olemine tähendab võimu omamist.

Karjäär ja raha
Sa oled loomult ambitsioonikas, sul on energiat ja vajalik keskendumisvõime, et rahuldada oma ambitsioone. Sa oled halastamatult üksmeelne kui tegu on su eesmärkidega, sa oled valmis tegema mis tahes ohverdusi, et neid saavutada.

Sa oled vilunud kontoritöös, ei tunne vastumeelsust võimuvõitluse suhtes- mille sa üldiselt võidad. Sinu truuduses ei saa kunagi kahelda – välja arvatud juhul kui sa tunned, et sind ei väärtustata, sind õõnestatakse või ära kasutatakse. Siis sa mässad.

Skorpion – kindel veemärk

Skorpioni tähtkuju kuupäevad: 24. oktoober – 22. november
Õnnenumbrid: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90
Ladina keeles: Scorpio
Värv: punane
Element: vesi
Võtmefraas: Mina loodan
Võtmesõnad: uuestisünd, leidlikkus, salapärasus
Juhtplaneet: Marss ja Pluuto
Vastasmärk: Sõnn
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Skorpioni tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Skorpioni tugevad omadused: truudus, jõuline, kirglik, tähelepanelik, leidlik, sõltumatu.
Nõrgad omadused: manipuleeriv, armukade, umbusklik.
Meeldib: ausad ja lojaalsed inimesed, mõjukus, kohustused, tõe vljaselgitamine, väljakutsed.
Ei meeldi: juhuslikud suhted, pealiskaudsed inimesed, kompromissid, otsustamatus, truudusetus, kontroll.

Skorpionile sobilikud kristallid

Obsidiaan, hematiit, jaspis, amasoniit, topaas, granaat, kassisilm, labradoriit, akvamariin ja turmaliin.

Skorpioni tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: SõnnVähkKaljukits ja Kalad. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud skorpioni tähtkuju inimesed

Tanel Padar, Mart Helme, Maire Aunaste, Sven Mikser, Elina Nechayeva, Tõnis Mägi, Ksenija Balta, Merle Palmiste, Adeele Sepp, Doris Kareva.

 

AMBUR – tähtkuju horoskoop

Amburid on põhimõtteliselt elavad, positiivsed ja optimistlikud inimesed, kes on alalises liikumises. Kogu nende olemus on haaratud loomulikust entusiasmist, kuid neil jätkub seda ka jagamiseks teistele, kui nad vajavad tiivustamist. Vabadus ei ole neile lihtsalt sõna, vaid vajalik elutingimus. Nad vajavad pidevalt väljakutseid nii tööl kui ka suhete alal. Nad armastavad elu ning tüdinevad peagi kõigist, kes ei oska elust rõõmu tunda. ad on energilised ja heatahtlikud, saavutades oma eesmärke positiivsed mõtlemise jõul. Nad on ausad, õiglased ja suuremeelsed, kuna hoolivad väga avalikust arvamusest ja harmoonilisest elukeskkonnast.

Amburid on vabad hinged ja nad nõuavad suhtes olla vabadust. Nad muutuvad rahutuks, nördinuks ja klaustrofoobseks, kui nende kaaslane on omandihimuline, kahtlustav või piirab nende vabadust.

Vaata amburi nädala horoskoopi »

Ambruri jaoks on seksuaalne külgetõmme oluline osa suhtes. Tegelikult leiavad Amburid end tihtipeale ebarahuldavas suhtes, kuna nad on lasnud seksil olla peamiseks faktoriks, miks suhtesse astutakse. Reaalsuses vajavad nad kaaslast, kes on nende parim sõber, aga samal ajal ja armastatu. Nad on leidliku ja usaldavad ning säilitavad oma noorusliku entusiasmi elu jaoks. Aburid ütlevad tihti asju, mida ei tohiks. Nad vajavad kaaslast, kes on mõistev, paksu nahaga, võimeline enda üle naerma ning kel on eelistatult võime näha oma kaaslase tegelikke kavatsusi.

Ambur mees on usaldav, kellega koos on lõbus ja tihti väsitav. Tema elutempo on kiire ning eeldab, et ta kaaslane peab temaga sammu. Tema ideaalne hingesugulane on ilus, koostööaldis, energiline – ja olema valmis andma mehele viimase sõna.
Ambur naine on aus, optimistlik, avameelne ja kartmatu. Ta kipub olema ekstravagantne, huvitub rahast vähe, aga mitte asjadest, mida saab raha eest osta. Amburitel on selline suhtumine, et “mida ma kulutan, seda Jumal saadab” ning tihtipeale see nii kipub olema.

Nad teevad sageli mõtlematuid otsuseid, võtmata arvesse kõiki fakte. Nad võivad ette näha tulevikku täna oma arusaamadele kehtivatest tõdedest ja nende intuitsioon ühtib tihti prohvetlusega. Amburitele meeldib, kui inimesed tunnustavad nende häid külgi ja tööd.

Raha
Amburid kipuvad kulutamises olema paremad kui teenimises. Sa vajad raha, et osta endale vabadust, finantseerida oma vabas stiilis elu ja pillavat eluviisi. Kuid raha ise ei ole sulle huvipakkuv. Iga asi, mis tundub olevat pikaaegne on liiga igav, et seda sõnadesse panna.

Sinu optimistlik loomus paneb sind uskuma, et järgmise nurga taga on alati raha ja tihti see nii ka on. Kuid sinu heldekäelisus kindlustab selle, et seda kauaks ei jätku.

Karjäär ja töö
Ükski töö pole tavalisele Amburile liiga suur või keeruline. Sa oled valmis ja võimeline rinda pistma kõigega – aga vaid nii kaua kui see on sulle piisavalt huvitav ja rahuldustpakkuv. Sa oled eriti vilunud nägema suurt pilti, kuid detailidega mitte nii hea. Sa alustad uue ettevõtmise planeerimist veel enne kui eelmine on lõpetatud.

Sulle meeldivad väljakutsed ja oled hea nendega silmitsi seismises ja nendest üle saamises. Sa hindad oma iseseisvust ja vajad tunnet, et sa pingutad end intellektuaalselt, loovalt või füüsiliselt.

Ambur – muutlik tulemärk

Amburi tähtkuju kuupäevad: 23. november – 21. detsmeber
Õnneumbrid: 3, 12, 21, 30
Ladina keeles: Sagittarius
Värv: lilla
Element: tuli
Võtmefraas: Mina näen
Võtmesõnad: püüdlemine, vabadusiha, tundmaõppimine
Juhtplaneet: Jupiter
Vastasmärk: Kaksikud
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Amburi tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Amburi tugevad omadused: helde, idealistlik, hea huumorimeelega.
Nõrgad omadused: lubadused, kannatamatus, vahele segamine.
Meeldib: Vabadus, reisimine, fotograafia, õues olemine.
Ei meeldi: klammerduvad inimesed, piiratus, pisidetailid.

Amburile sobilikud kristallid

Tiigrisilm, safiir, jaspis, aventuriin, obsidiaan, kaltsedon, sodaliit, malahhiit, lasuriit ja granaat.

Amburi tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: JäärKaksikudLõvi ja Kaalud. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud amburi tähtkuju inimesed

Mihhail Kõlvart, Antti Kammiste, Grete Lõbu, Jan Uuspõld, Sven Grünberg, Hando Runnel, Gunnar Graps, Betti Alver, Marilyn Jurman, Eeva Talsi.

 

KALJUKITS – tähtkuju horoskoop

Kaljukitsel on tohutud võimalused edu saavutamiseks, kuid isegi edukana on paljudel kalduvus pessimismile. See võib pidurdada neid liikumast eesmärgi poole. Kaljukitsel on kindel veendumus, et nad peavad kellekski saama. Kaljukitse peaksid keskenduma mingile saavutusele, varanduse kogumisele või kohustuste täisele kas äris, poliitikas, ühiskonnas või intellektuaalsetel elualadel. Neil on suurepärane intuitsioon, mida nad kasutavad võitluses isikliku sõltumatuse ja majandusliku kindlustatuse saavutamiseks. Pingutuste hinnaga, perekonna ja sõprade toetusel, tõuseb ta kindlat jalule ja saavutab oma eesmärgid. Üldiselt ei ole väga emotsionaalsed, on ustavad ja omapärase huumorimeelega. Parandamatud torisejad. Nad süüdistavad oma päritolu, oma kiuslikke partnereid ja oma võimatut ülemust selles, et nad ei ole edasi jõudnud nii palju, kui nad on kavatsenud.

Vaata kaljukitse nädala horoskoopi »

Kaljukitsed kipuvad hilja abielluma, siis kui nad on teinud karjääri ja neil on piisavalt raha, et alustada pere eluga. Nad valivad kaaslaseks kellegi, kellest võiks saada hea lapsevanem või kes on juba lapsevanem. Nende kaaslase valik põhineb alati praktilistel kaalutlustel, kus füüsilistel omadustel ei ole nii suur roll.

Kaljukits naine – temal on abielu päevakorras. See on üheks eesmärgiks tema elus – ja ta saavutab need alati. Ta on atraktiivne, selge ja tundliku nahaga, riietub hästi ja näeb tihti välja noorem, kui ta tegelikult on. Talle ei meeldi kui teda õrritatakse ja on võimeline vajuma sügavasse depressiooni kui tunneb, et ta ei ole piisav, teda ei hinnata või kui ta arvab, et teda mõnitatakse.

Kaljukits mees – kaaslase leidmise tehnikad on pigem sunniviisilised kui romantilised. Ta jälitab oma ihalduse objekti pühendumise ja otsusekindlusega. Ta on lahke, usaldusväärne ja sageli vaoshoitud. Oma kaaslaselt eeldab ta vastutustundlikku ja lugupeetud käitumist ja et ta oleks alati pühendunud perekonnale. Tõenäoliselt on ta naisesse kiindunud.

Kaljukitsede jaoks on tunnete näitamine, vahel ka nende tuvastamine, raske. Kuna nad säilitavad noorusliku välimuse ka vanemas eas ja kipuvad teistest tähemärkidest kauem elama, jätkub ka edukas suhe. Nagu hea vein, muutuvad ka Kaljukitsed vanusega ainult paremaks, sageli ka nägusamaks, rahulikumaks ja armastavamaks.

Nad armastavad seadust ja korda ning on kõigutamatul seisukohal, et reegel on reegel ja kord on kord. Tohutu töövõime seostub tähelepanekuga, et edu tähendab materiaalset kindlustatust. Kaljukits on pikaealisuse märk, nad ihaldavad raha, sest nad ei taha vanaduses teistest sõltuda. Esineb aeg-ajalt melanhoolia ja üksilduse perioode.

Raha
Kaljukitsed oskavad rahaga ümber käia. Sa töötad kõvasti, et seda teenida, kulutad seda ettevaatlikult ja säästad seda targalt. Raha tähendab sinu jaoks kindlat ja mugavat elustiili. Sa ostad kvaliteetseid asju ja eeldad, et need kestavad. Sa ei kuluta oma raha ebaolulisele.

Sa ei riski ega võta laene. Sa eelistad kohe maksta ning sulle ei meeldi olla ei laenaja ega võlgnik. Kuid palju maailma suurimatest heategijatest on olnud Kaljukitsed.

Karjäär ja töö
Kaljukitsed on saavutuste tähemärk, kuigi sa võtad aja, et oma eesmärgid saavutada, seda sa ka teed. Sul on kõik omadused ja vahendid – nii isiklikud kui professionaalsed – mis on vajalikud edu saavutamiseks. Kui sa oled otsusele jõudnud, ei takista sind miski.

Sa naudid vastutust ja oled kohusetundlik ning efektiivne nii tööandjana kui töötajana. Aga sa pead teadma, kui jõuad oma karjääriredeli kõrgeimale pulgale, saad sa oma auhinna.

Kaljukits – kardinaalne maamärk

Kaljukitse tähtkuju kuupäevad: 22. detsember – 20. jaanuar
Õnnenumbrid: 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26
Ladina keeles: Capricorn
Värv: must
Element: Maa
Võtmefraas: Mina kasutan
Võtmesõnad: auahnus, alalhoidlikkus, kohusetunne, organiseeritus
Juhtplaneet: Saturn
Vastasmärk: Vähk
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Kaljukits tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Kaljukitse tugevad omadused: ambitsioonikas, hoolas, vastutustundlik, siiras, lojaalne, sõbralik, kaastundlik.
Nõrgad omadused: meeleheitlik, ebakindlus, ettevaatlik, materialistlik
Meeldib: püsivus, enesetäiendamine, praktiline mõtlemine, vastutus
Ei meeldi: laiskus, kuulujutud, avalikkuse kiindumus, vihane, tarbetu rumalus

Kaljukitsele sobilikud kristallid

Granaat, kuukivi, oonüks, nefriit, mäekristall, jaspis, malahhiit, turmaliin, jadeiit ja roosa kvarts.

Kaljukitse tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: SõnnVähkNeitsi ja Kalad. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud kaljukitse tähtkuju inimesed

Oskar Luts, Toomas Henrik Ilves, Anett Kontaveit, Maarja-Liis Ilus, Marten Kuningas, Kersti Kaljulaid, Paavo Järvi, Koit Toome, Kalle Klandorf, Mailis Reps, Urmas Vaino, Mihkel Raud, Rolf Roosalu, Laura Kõrgemäe, Hele Kõrve, Elina Reinold, Henry Kõrvits.

 

VEEVALAJA – tähtkuju horoskoop

Veevalajad on tihti äärmiselt ettearvamatud. See tendents ilmneb tavaliselt vestluse käigus, kui nad väljendavad seisukohta, mis erineb oluliselt sel hetkel üldtunnustatud tõdedest – eriti kui tegemist on vastuolulise nähtusega. Suurte individualistidena rajavad nad kogu oma elu üksnes isiklikele eelistustele. See tähendab, et neil võib olla suuri raskusi suhtlemisel teiste inimestega. Nad vihkavad olukordi, kust tuleb ennast pisutki emotsionaalselt avada teistele inimestele.

Veevalajad on loomult ekstsentrilised, otsusekindlad ja kangekaelsed. Veevalaja isikus pole edevust ega snobismi, ta ei salli midagi võltsi ega silmakirjalikku. Nad pole kuigi head kellegagi elu jagamises. Nende iseseisvus tähendab, et nad moodustavad tõsisemaid suhteid hilisemas elus või vahel üldsegi mitte. Nad ei ole head oma tõeliste tunnete avaldamises, nad hoiavad oma emotsioonid endale. Kuna nad armastavad kogu maailma, on nende jaoks raske saavutada üks-ühele armastust.

Vaata veevalaja nädala horoskoopi »

Veevalaja mees vajab kõige jaoks põhjust, see hõlmab kaaslase igat tegevust ja märkust. Ta peab teadma miks ta teeb märkuse isegi kõige juhuslikuma kommentaari või nüansini. Väikese tõenäosusega püüab ta naise armastust võita komplimentide või suurte žestidega. Esmalt püüab ta naist hoida sõbrana.

Veevalaja naine – on suhtes truu, aga eraldunud. Proovida teda panna endale pühenduma, võib olla elukestev tegevus. Ta pole rahast eriti huvitatud, aga ta eeldab, et ta partner jääks oma eesmärgi juurde, millised need ka poleks. Tema välimus on tihtipeale silmatorkav, mida rõhutab tavaliselt riietumisstiil. Alaväärista teda või kasuta ära tema head loomust ning ta läheb ära ega tule kunagi tagasi.

Veevalajad on kõige vähem romantilised armastajad kõikidest tähemärkidest. Nende jaoks ei ole füüsiline pool suhtes kõige olulisem. Aga oluline on see, et ollakse kaaslasega samal lainepikkusel. Nad võivad olla keerulised, kangekaelsed ja jonnakad. Nad on huvitunud kõigest ja kõikidest ning kui nende kaaslasel on tunne nagu jagaks ta oma armastatut terve maailmaga, siis see on nii sellepärast, et nad jagavadki.

Kindlustunde ammutavad nad sõprade ringis viibides. Nad ihaldavad küll maist vara, kuid pole ahned. Veevalaja väline rahu on petlik, muretsemisest võivad nad lausa haigestuda. Kõige edukamalt töötavad nad koos inimeste või organisatsioonidega, mis püüavad teostada midagi idealistlikku.

Raha
Raha pole Veevalajate jaoks kõige olulisem. Sa vajad seda toetamaks oma iseseisvat elustiili. Ja see on kõik. Raha pole sinu jaoks kindlasti mitte suunavaks teguriks. Mis puutub arvete tasumisse, siis kipud sa need unustama.

Sa ei ole oma loomult saamahimuline. Mustadeks päevadeks säästmine ei ole sinu jaoks. Sinu jaoks on raha kaup, mida tuleb kulutada, kasutada ja nautida.

Karjäär ja töö
Sinu omapärane, vahel isegi ekstsentriline, loomus tähendab, et tavaline töö sulle ei sobi. Sinu originaalse mõtlemisviisi ja etteaimamatu asjade lahendamise tõttu sobib sulle rohkem vabakutselisena töötamine. Kõrge palk ei avalda sulle muljet – sulle loeb tööst saadav rahuldus.

Kui sulle antakse loominguline vabadus, mida sa vajad ja nõuad, saavutad sa erakordseid tulemusi kui sa usud 100% sellesse, mida sa teed. Ilma täieliku iseseisvuseta ja veendumuseta muutud sa pettunuks, ükskõikseks ja mässumeelseks – ilma selle kõigeta sa loobud ja katsud kätt milleski uues.

Veevalaja – kindel õhumärk

Veevalaja tähtkuju kuupäevad: 21. jaanuar – 19. veebruar
Õnnenumbrid: 4, 8, 13, 17, 22, 26
Ladina keeles: Aquarius
Värv: sinine
Element: õhk
Võtmefraas: Mina tean
Võtmesõnad: humaansus, sõltumatus, originaalsus
Juhtplaneet: Uraan ja Saturn
Vastasmärk: Lõvi
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Veevalaja tähtkuju iseloomu omadused

Veevalaja tugevad omadused: nutikas, leidlik, originaalne, sõbralik, teravmeelne.
Nõrgad omadused: sarkasm, ülekohus, mässumeelne, jonnakus, endassesulgunud.
Meeldib: üllatused, sõprus, sotsiaalne elu, olla realist.
Ei meeldi: sallimatus, eelarvamused, vastandamine, õeldakse kuidas elada.

Veevalajale sobilikud kristallid

Labradoriit, ametüst, merevaik, amasoniit, nefriit, roosa kvarts, lasuriit, kassisilm, fluoriit ja granaat.

Veevalaja tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: JäärKaksikudKaalud ja Ambur. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud veevalaja tähtkuju inimesed

Anton Hansen Tammsaare, Kadri Simson, Getter Jaani, Indrek Tarand, Mart Poom, Kerli Kõiv, Andru Veerpalu, Grete Klein, Kelly Sildaru, Mirtel Pohla, Laine Mägi, Elina Purde, Eno Raud, Jaan Kross.

 

KALAD – tähtkuju horoskoop

Kalad on tundlik märk ja selle all sündinud on teiste inimeste mõtetele ja tunnetele eriliselt vastuvõtlikud. Nad tahavad meeleheitlikult kõike õigesti teha, kuid ei oma selleks piisavalt tahtejõud. Kalad reageerivad emotsionaalselt silmapilkselt, heldet ja vastupandamatult. Tihti otsustab ta ühe valiku kasuks, kuid siis, tegutseb täpselt vastupidiselt. Kalade lahke ja ohverdav hing on mõnikord takistuseks tema enda võimaluste täielikule arengule. Nad on tihti loominguliselt väga andekad, kuid eneseusalduse puudumine tõttu pühenduvad hoopis teiste aitamisele – näiteks kellelegi abiks olles

Kalade hinges keerleb piiramatult sentimentaalsust ning romantikat, kuid nad võivad elu praktilise poole koha pealt veidi ähmased olla. Nad on tähemärkide unistajad ning nii mõnelgi juhul ei pruugi nende unistajahing iseennastki piisavalt toita, kellestki teisest rääkimata. Igal juhul see õnnelik, kelle võrku kalad peaksid jääma on saanud endale partneri kes oskab nii teenida kui ka igatsevalt õhata.

Vaata kalade nädala horoskoopi »

Kalad ei kipu teisi arvustama, nendega on lihtne koos eksisteerida ning neid armastada. Nad vajavad aga regulaarselt võimalusi põgeneda ning üksinda olla.

Kuna kalad on pelglikud, tundlikud ning oma piirangutest ja puudustest väga kriitilisel arvamusel vajavad nad partnerit kes nende enesehinnangut ning enesekindlust tugevdaks. Vaatamata sellele, et nad kõikide teiste hämamisest läbi näevad, kipuvad nad ise salatsema. Nende partnerid peavad mõistma, et see on oluline osa nende kaitsemehhanismist.

Kalad mees valib enamasti tugevat tüüpi naise, kellele ta saab toetuda ja loota. Ta on ülisotsiaalne, omades palju sõpru, seejuures olenemata nende soost. Kalad naine eelistab samuti võimekat partnerit ning laseb tal heameelega suhtes domineeriva rolli võtta. Ta on sügavalt naiselik ning ei soovi mitte kuidagi enda võrdsust tõestada. Ta toetab oma meest jäägitult.

Kui nende kannatus katkeb, võivad nad ärrituda nii, et neid on raske maha rahustada. Kalad võivad olla kangekaelsed ja mitte sallida vastuvaidlemist. Meeleldi vaheldub säravast optimismist absoluutse pessimismini. Kalasid ei tõmba materiaalse ega rahalise omandi poole.

Raha
Kalad kipuvad rahaga kas väga hästi või väga halvasti ümber käima. Harva on raha su prioriteetide eesotsas, aga sa tunned selle väärtust kui see on seotud su isiklike vajaduste või eesmärkidega.

Sa naudid raha kulutamist – eriti kui sul on halb tuju, aga sa elad üle ka napi rahasummaga. Kuid kuldse kesktee saavutamine rikaste ja vaeste vahel ei ole sinu jaoks kerge. Nagu ookean, mis on tihedalt sinu tähemärgiga seotud, siis raha tuleb ja läheb sinu elus.

Karjäär ja töö
Sul on kujutlusvõime ja kaastunne ning sul on vaja tööd, kus sa tunned, et sa teed midagi olulist – kas endale või inimestele. Liigne surve ja kohustused võivad muuta su pingeliseks ja närviliseks. Sulle sobib rohkem loomingulise panuse andmine, samal ajal kui teised kannavad koormust ja teevad suuri otsuseid.

Su paindlik loomus on töökohas eeliseks, aga te ei reageeri igale jäigale tööstruktuurile hästi. Kuid õiges keskkonnas, õigete kolleegidega ja õigete stiimulitega võid sa saada hea pakkumise ning tavaliselt saad ka.

Kalad – muutlik veemärk

Kalade tähtkuju kuupäevad: 20. veebruar – 20. märts
Õnnenumbrid: 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43, 52
Ladina keeles: Pisces
Värv: mereroheline
Element: vesi
Võtmefraas: Mina usun
Võtmesõnad: kaastunne, kõikehaaravus, loobumine
Juhtplaneet: Neptuun ja Jupiter
Vastasmärk: Neitsi
Emotikon: Põhjalik horoskoop igale tähemärgile. Leia enda tähemärk ja loe.

Kalad tähtkuju iseloomu omadused

Tähtkujude iseloomustus tutvustab igal sodiaagimärgi tugevusi ja nõrkusi. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi.
Kalad tugevad omadused: suure kujutusvõimega, emotsionaalne, isetu, kaastundlik, intuitiivne, hurmav.
Nõrgad omadused: ebausaldusväärne, tujukas, nõrk, kergestiäärituv, idealistlik, ülitundlik.
Meeldib: loovus, unistamine, teiste aitamine others, otsekohesus, kunst.
Ei meeldi: eeskirjad, pinge all olemine, kreiitika, olla sunnitud tegelema millegagi.

Kaladele sobilikud kristallid

Tiigrisilm, päikesekivi, ametüst, karneool, fluoriit, akvamariin, verekivi, kaltsedon, safiir ja kuukivi.

Kalad tähtkuju sobivus

Parim sobivus tähtkujudega: VähkSkorpionKaljukits ja Sõnn. Loe ka nende horoskoopi.

Tuntud vähi tähtkuju inimesed

Märt Avandi, Karl-Erik Taukar, Jevgeni Ossinovski, Nele-Liis Vaiksoo, Erkki Raasuke, Indrek Neivelt, Urmas Klaas, Mait Maltis, Anne Veski, Meelis Rämmeld.

admin

Seotud teemad