Paari päevaga on töötukassast märtsikuu eest palgahüvitust küsinud üle 1800 ettevõtte.

 Paari päevaga on töötukassast märtsikuu eest palgahüvitust küsinud üle 1800 ettevõtte.

Töötukassa alustas märtsikuu palgahüvitiste avalduste vastuvõtmist 1. aprillist ning lubab, et sel nädalal laekuvad esimestele taotluse esitajatele hüvitisesummad ka pangakontole.

Töötukassa andmetel on tänase seisuga teinud palgatoetuse saamiseks avalduse 1837 ettevõtet ligi 19 000 töötajale.

 

tal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (kohaldab töölepingu seaduse § 35) või ta on töötajate töötasu vähendanud (kohaldab töölepingu seaduse § 37);

tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.
Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest töötajatele:

kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning
kelle tööle asumise kuupäev hüvitist taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja töösuhe kestab.

 

Töötajale, kes oli terve kalendrikuu, mille eest hüvitist taotletakse, haiguslehel või tasustamata puhkusel, hüvitist ei maksa.

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto).

Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot.
Loe lähemalt töötukassa kodulehelt.

Loe edasi SIIT

Alliaks Ärielht

Seotud teemad