MTA ootab ümbrikupalga saajatelt ausat ülestunnistust

 MTA ootab ümbrikupalga saajatelt ausat ülestunnistust

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et ümbrikupalga teadlikul vastuvõtmisel vastutab töötaja selle eest sama palju kui tööandja ning ümbrikupalga saamine ei vabasta palga saajat tulumaksu tasumisest.

 

Seepärast tuleb inimesel, kes on saanud aasta jooksul töötasu n-ö mustalt või kes märkab tuludeklaratsiooni esitades, et eeltäidetud deklaratsioonil on kajastatud tegelikkusest väiksem töötasu, märkida tuludeklaratsiooni oma tegelik sissetulek.

Kui tööandja on töötasult jätnud maksud tasumata, tuleb sellelt tulumaks tasuda palga saajal. MTA omakorda pöördub aga tööandja poole nõudega deklareerida ja tasuda mustalt makstud töötasult sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Nõnda tagab ümbrikupalka saanud inimene endale sotsiaalsed garantiid, nagu haigushüvitis, võimaluse saada õiglast vanemahüvitist ja suuremat pensioni.

Ümbrikupalgad on jätkuvalt suurim maksuprobleem Eestis. Hinnanguliselt saab Eestis töötasu n-ö ümbrikus ligikaudu 6% töötajatest ja riik kaotab aastas seetõttu 86 miljonit eurot maksuraha. MTA eesmärk on ümbrikupalga saajate osakaalu vähendada 2021. aastaks 4%-le.
Allikas:Postimees.ee

Seotud teemad