Mida tähendab uus teooriaeksami kord?

 Mida tähendab uus teooriaeksami kord?

Mida tähendab uus teooriaeksami kord? Miks üks juhiloa taotleja võib läbi kukkuda kahe veaga ja teine saab läbi viie veaga? Selgitame kahe näite abil, kus kasutame B-kategooria eksami reegleid:

küsimuste arv kokku – 40
küsimusi liiklusohutuse teemal – 10
lubatud vigu kokku – kuni 5
lubatud vigu liiklusohutuse küsimustes – kuni 1

1. näide
Kui teete kaks viga liiklusohutusteemalistes küsimustes ja ei tee ühtegi viga teistes küsimustes, siis te eksamit ei soorita (liiklusohutusteemalistes küsimustes ei tohi olla üle ühe vea).

2. näide
Kui te ei eksi liiklusohutusteemalistes küsimustes ja teistes küsimustes teete viis viga, siis on eksam sooritatud (kokku võib olla kuni viis viga).

Nii tuleb välja, et kõige tähtsamad on liiklusohutuse küsimused. Harjutage Liikluslabis ja sooritate eksami esimesel katsel. Meie proovieksami reeglid on täpselt samad, mis Maanteeameti teooriaeksami reeglid!

Seotud teemad