MAANTEEINFO TELEFONILE 1510 VASTAB TÄNASEST HÄIREKESKUS

 MAANTEEINFO TELEFONILE 1510 VASTAB TÄNASEST HÄIREKESKUS

Alates 1. novembrist vastab maanteeinfo telefonile 1510 Häirekeskuse abi- ja infokeskus. Ööpäevaringne liiklusinfo vahendamine 112-teenusega samas elektroonilises ja füüsilises inforuumis aitab paremini ennetada kiiret abi vajavaid õnnetusi ning lihtsustab elanike suhtlemist riigiga. Maanteeinfo telefoni haldamine Häirekeskuses aitab hoida hädaabinumbri 112 võimalikult kättesaadavana kiire abi kutsumiseks. 

Häirekeskuse Põhja keskuse töösaalis hakkavad 1510 kõnesid vastu võtma vanemspetsialistid, kes said Maanteeametis koolituse maanteeinfo teenuse osutamiseks. „Maanteeinfoga töötamine on uus ja põnev väljakutse nii Häirekeskuse jaoks kui ka mulle endale isiklikus plaanis,“ jagab 1510 vanemspetsialist Tiia Prass oma esimese tööpäeva mõtteid. Tiia peab Maanteeametis saadud koolitust väga heaks. See andis kõigepealt teoreetilise baasi, teadmised liikluskorraldusest ja õigusaktidest jm vajaliku. Samuti tehti praktilisi harjutusi, kuulates varasemaid 1510 kõnesid.

„Kõige tähtsam oli, et teisel koolitusnädalal saime vastata juba reaalsetele 1510 kõnedele,“ ütles Tiia. „Kuna sel ajal tuli just maha esimene lumi, oli väga palju kõnesid üle Eesti lumetõrje ja libeduse teemadel ning saime kohe väga tihedalt tööd teha! Koolitusel saadud tugev praktika aitab mind ka tänasel esimesel lumesajusel tööpäeval. Sain just praegugi kõne liiklusavariist ja oli vaja avariijärgset koristust, edastasin kiirelt selle teabe teehooldajatele,“ näeb Tiia oma töös reaalset kasu liiklusohutusele.

„Vahendades liiklusinfot ööpäevaringselt 112-teenusega samas elektroonilises ja ka füüsilises inforuumis, saame paremini ennetada kiiret abi vajavaid õnnetusi ning samal ajal lihtsustada elanike suhtlemist riigiga,“ ütles abi- ja infokeskuse juhataja Lea Rämmeld. „Maanteeinfo telefoni haldamine Häirekeskuses aitab hoida hädaabinumbri 112 võimalikult kättesaadavana kiire abi kutsumiseks.“

Lea hinnangul on 1510 Häirekeskuse alla toomine oluline samm selleks, et arendada Häirekeskust edasi operatiivse info töötlemise kompetentsikeskuseks. „Kui võtame abi- ja infotelefonidel inimestelt vastu mitteaegkriitilist infot ja probleeme ning aitame neid lahendada, suurendame igapäevast turvalisust kogu ühiskonnas,“ rõhutas Lea. “Õnnetuste ärahoidmisel ja turvalisuse suurendamisel saaks Häirekeskusel nii olla riigis laiem roll kui vaid kiire abi teadete reageerimiseks edastamine kiirabile, päästele ja politseile.“

Maanteeinfo telefonile 1510 saab edastada infot riigiteedel ettetulevate probleemide kohta – näiteks võtab 1510 liiklejatelt ja asutustelt vastu sõiduolude ja liikluskorralduse infot. 1510 spetsialistid registreerivad teated ja edastavad need Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusele, teehooldajatele või teistele koostööpartneritele. Elanikud saavad 1510-lt küsida infot riigimaanteede sõidetavuse ja liikluspiirangute kohta. Vaata täpsemalt: https://www.mnt.ee/et/ametist/1510

 

Jaana Padrik

Häirekeskuse meediasuhete juht

kommunikatsiooniosakond

6287441, 50 18 793

Seotud teemad