banner

Kuueaastaseid kooli panna tahtvad vanemad ülehindavad lapse võimeid

Ehkki seaduse järgi tuleb kooliteed alustada 1. oktoobriks seitsmeaastaseks saavatel lastel, leidub igal aastal hulk neid, kes juba kuueaastaselt kooli pannakse. Rajaleidja töötajad soovitavad lapsevanematel usaldada lasteaia hinnangut lapse kooliküpsuse kohta ja rõhutavad, et sageli pole soov varem õppetööd alustada põhjendatud.

Eelmisel aastal läks Eestis esimesse klassi ligi 14 900 last ja haridusministeeriumi andmetel olid neist 5,9 protsenti koolikohustuslikust east nooremad. Samas suurusjärgus on nooremate laste osakaal püsinud ka varasematel aastatel.

Tallinnas on kuueaastaselt kooliminejaid haridusameti andmetel igal aastal 300 ringis ja suurem on nende seas vene kodukeelega laste osakaal.

Ka Tartus on vanemate soovil varem kooliminejate arv olnud üsna stabiilne. Tartu linnavalitsuse haridusosakonna statistilise analüüsi peaspetsialist Katrin Parv ütles ERR-ile, et järgmiseks õppeaastaks on praeguseks avaldanud soovi oma laps varem kooli panna 51 lapsevanemat ehk umbes neli protsenti kooliminejaist.

Selleks, et laps ametlikust koolieast varem kooli panna, tuleb koolikoha taotlemisel esitada ka lasteaia hinnang lapse kooliküpsuse kohta või Innove Rajaleidja keskuse nõustamismeeskonna soovitus lapse koolivalmiduse kohta.

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juht Urve Sellenberg ütles, et nemad kaasatakse otsusesse siis, kui lasteaed, lapsevanem ja kool pole lapse kooliküpsuse osas üksmeelel. Lisaks tullakse Rajaleidjasse ka nende lastega, kes ei ole lasteaias käinud.

Üldjuhul soovitavad Rajaleidja spetsialistid siiski veel aastaks lasteaeda jääda, sest kui laps oskab hästi lugeda või arvutada, siis sotsiaalsed oskused vajavad sageli veel kohandumist. Sellega ei kipu aga vanemad Sellenbergi sõnul hästi nõustuma, arvates, et küllap laps kohaneb ja hakkama saab

Loe edasi: Err.ee

Kommentaarid

kommentaari

Tags Related
You may also like