Koolid ootavad vanematelt vastutust täisealiste gümnasistide eest, kuna õpilastel on POHMELL ja kooli ei jõua.

Koolid ootavad vanematelt vastutust täisealiste gümnasistide eest, kuna õpilastel on POHMELL ja kooli ei jõua.

Tänapäeval lõpetavad gümnasistid kooli keskmiselt 19-aastaselt, ent vanast harjumusest eeldavad paljud koolid, et täisealise õppuri puudumiste eest vastutab ikka lapsevanem, kellelt riik on juriidilise esindamise õiguse lapse 18-aastaseks saamisel ära võtnud. Ministeeriumid aga tõdevad, et olukord pole nii mustvalge.


Riik leiab, et 18-aastane inimene on küps abielluma, alkoholi ostma ja tarbima, valimistel osalema ja relva käsitsema. Ometi leiavad paljud gümnaasiumid, et lapsevanem peab oma täisealise järeltulija eest vastutama keskhariduse omandamise lõpuni, mil enamik õppijatest on saanud 19-aastaseks. Just selles vanuses lõpetab enamik gümnasiste tänapäeval kooli, sest õppetöö kestab 12 aastat.

Koolide sisekorraeeskirjad üldjuhul täisealisele õpilasele erandeid ei tee, üheselt eeldatakse puudumistõendit või luba ekskursioonist osa võtta lapsevanemalt. Ometi keerab riik alates lapse täisealiseks saamisest vanematel ligipääsu oma järeltulija terviseandmetele Digiloo andmebaasis kinni, nii et vanem ei pruugi teadagi, kas ta puudus koolist näiteks arstilkäigu tõttu.

Loe edasi: ERR

Foto: Wil Stewart@wilstewart3


Elulife

Seotud teemad