Kallid juhiloa taotlejad!

 Kallid juhiloa taotlejad!

Kallid juhiloa taotlejad!

Alates 1. veebruarist 2020 toimuvad riiklikud eksamid uute reeglite järgi. Liikluslab teeb lühiülevaate muudatustest.

 

Teooriaeksam:
• küsimusi tuleb rohkem, aega antakse vähem;
• vigu lubatakse rohkem;
• küsimusi liiklusohutuse teemal arvestatakse eraldi, neis võib teha ainult ühe vea.

 

Näide
B-kategooria eksamil on 40 küsimust, millest liiklusohutuse teemal on kümme küsimust. Vigu lubatakse kuni viis, kuid liiklusohutuse küsimustes tohib eksida vaid üks kord. Aega antakse 30 minutit.

Küsimuste arv kategooriate kaupa on toodud kommentaaris oleval pildil.

Sõidueksam:
• muutub hindamisskaala – tavapärastele hinnangutele „arvestatud“ ja „mittearvestatud“ lisandub „arvestatud märkustega“;
• pärast kolmandat mittesooritamist suunatakse juhiloa taotleja tagasi autokooli, kus ta peab läbima jätkuõppe mahuga vähemalt kaks sõidutundi;
• eksamil kontrollitakse teistsuguste harjutuste sooritamist – tutvu harjutustega meie kodulehel LIIKLUSLAB.EE (rubriigi „Autokoolidele“ lõpus).

 

Peale eksamireeglite muutuvad ka autokoolide õppekavad, mis toob kaasa kohustuslike sõidutundide arvu suurendamise AM-, B- ja BC1-kategoorias. Näiteks B-kategoorias tuleb nüüd vähemalt 30 sõidutundi (praegu on 23 sõidutundi).

Edu eksamitel ja ohutut liiklemist!
Teie Liikluslab

Seotud teemad