Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivald

 Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivald

2019. aastal registreeriti Eestis 4119 perevägivallakuritegu, mida on võrreldes 2018. aastaga 14 protsenti rohkem – kasvanud on nii nendest kuritegudest teatamine kui ka nende sagedasem menetlemine. Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu.

 

Silmatorkavalt ehk 6 protsenti on tõusnud vägivallakuritegude registreerimine, mille põhjuseks võib pidada avalikkuse kasvanud teadlikkust perevägivallast ning politsei suurenenud tähelepanu sellele varem varjus olnud probleemile,» ütles justiitsminister Raivo Aeg.

 

Perevägivald on naistevastase vägivalla nägu: toimepanijatest 85 protsenti on mehed ja ohvritest 81 protsenti naised. Perevägivalla tõttu hukkus 2019. aastal esialgsetel andmetel viis inimest.

Allikas:Postimees.ee

Seotud teemad