Eestlased kanepi legaliseerimist ei toetaks

 Eestlased kanepi legaliseerimist ei toetaks
Seoses kanepi legaliseerimisega Kanadas on viimasel ajal arutletud, kas sama teed võiks minna ka Eesti. Ühiskonnauuringute Instituudi viimase väärtushinnangute uuringu andmetest selgub, et Kanepi legaliseerimise poolt oleks vähesed.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi iga-aastasest valijaskonna väärtushinnangute uuringust selgub, et kanepi legaliseerimist võiks toetada neist vaid 16%. Uuringu viis kolmandat korda selle aasta jaanuaris läbi Turu-uuringute AS. Uuringu raames küsitleti silmast-silma 786 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Inimestel paluti hinnata skaalal 1-10 kolme kanepiga seotud tegevust: kanepi kasutamine mõnuainena, kanepi legaliseerimine ja kanepi kasutamine ravi eesmärgil. Kui inimene valis skaalal punkti 1, siis see tähendas, et antud tegevus on tema jaoks täiesti vastuvõetamatu ning kui valis 10, siis seda, et antud tegevus on tema jaoks täiesti vastuvõetav. Tulemuste tõlgendamisel võib jagada skaala pooleks ning öelda, et oma hoiakute kirjeldamiseks punktid 1-5 valinud on pigem vastased ning 6-10 pigem pooldajad.

Vastaseid enam kui pooldajaid

Kanepi legaliseerimise vastu kaldub 79% vastanutest ning poolt 16% vastanutest. Samas täiesti kindlaid kanepi legaliseerimise vastaseid on aga 51% ning pooldajaid 6%. Mõnuainena kanepi kasutamise vastu kaldub 87% ning poolt 11% vastanutest. Täiesti kindlaid kanepi kasutamise vastaseid on 64% ja pooldajaid 11%. Kanepi kasutamise ravi eesmärgil vastu kaldub 26% ning poolt 69%. Täiesti kindlaid ravikanepi vastaseid on 6% ning pooldajaid 30%.

 “Antud uuringu põhjal võib üsna kindlalt väita, et kanepi tarvitamise ja legaliseerimise vastu on suurem osa Eesti valijatest, mistõttu oleks üllatav, kui mõni suurtest erakondadest kanepi legaliseerimise poolt aktiivselt sõna võtma hakkaks,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak. „Vastupidine on olukord aga kanepi kasutamisel ravi eesmärgil, mille osas on elanikkond selgelt positiivsemalt meelestatud ning enamus valijaid isegi kaldub seda pooldavale seisukohale,” jätkas Espak.

Suur oht tervisele

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikust ning teemat kommenteeris psühhiaatria eriala arst-resident Anni Leedo kommenteeris kanepi tarvitamist järgmiselt: „Kehaomase kannabinoidsüsteemi tasakaalu rikkumine mõjub eriti rängalt arenevale ajule, mille küpsemine kestab keskmiselt kahekümne viienda eluaastani. Tõuseb mitmete psüühikahäirete risk – sagenevad ärevus, depressioon ja suitsidaalsus, kasvab oht haigestuda psühhoosi ja skisofreeniasse, eriti geneetilise eelsoodumusega inimestel. Ravikanepi all mõistavad inimesed erinevaid asju. Ühel puhul räägitakse kapslitest, õlidest ja muudest klassikalistest ravimvormidest, mis sisaldavad mõõdetava koguse ja kindlas vahekorras kannabinoide, teised peavad ravikanepi all silmas näiteks kanepitaime purust valmistatud suitsu. Haigusi, mille puhul kaalub raviefekt üle kanepis sisalduvate ainete ohud, on uuringute põhjal ainult mõned.“

Allikas: Terviseuudised

Seotud teemad