18. novembri seisuga oli Eesti vanglates ja arestimajades vange kokku 2497,

 18. novembri seisuga oli Eesti vanglates ja arestimajades vange kokku 2497,

18. novembri seisuga oli Eesti vanglates ja arestimajades vange kokku 2497, kellest süüdimõistetuid on 2008 ja vahistatuid 489. Avavanglas viibib 174 inimest ning kriminaalhooldusaluseid on kokku 4179.

Möödunud nädalal laekus Tallinna Vanglale viis teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse isiku- ja kaht varavastases kuriteos ning üht liikluskuriteos.

Tartu Vanglas 16. novembril toimus kahe vangi kaklus. Üks vang sai tervisekahjustusi, mille tõttu vajas ta arstiabi haiglas. Samal päeval saadeti kinnipeetav vanglasse tagasi. Vangid paiguti teistest eraldi tugevama järelevalve alla. Vangla alustab kriminaalmenetlust.

Viru Vanglale laekus neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases ja üht narkokuriteos ning üht isikuvastases ja avaliku võimu teostamise vastases kuriteos.

Seotud teemad